CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN TU ĐẠO VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Quý vị có thể dùng Chương Trình Hoán Chuyển Văn Bản (Word) sang dạng Hình (PDF) Trực Tuyến này trên toàn Thế Giới.

CHUYỂN TỪ WORD SANG PDF ONLINE

Được sửa lại bằng Tiếng Việt do: TonyP. - www.tu-dao.com. Văn Bản sang Hình

Mời Quý vị theo thứ tự các Bước ở dưới. Để sự hoạt động vận chuyển được tốt đẹp hơn.
Quý vị vui lòng sử dụng phần Tiếng Anh bên trái để hoán chuyển.
Phần Tiếng Việt bên phải chỉ là Bảng hướng dẫn mà thôi. (Không làm việc trực tuyến).
Sau khi hoàn tất việc hoán chuyển. Quý vị sẽ thấy Bảng bên Trái Tiếng Anh được thay đổi như thế này:
Processing... Once done, your PDF will be emailed to:
Có nghĩa là Văn Bản của Qúy vị đã được chuyển từ Word sang dạng PDF thành công.
Bây giờ Quý vị chỉ cần mở Địa chỉ điện thư ra và tải về máy.
Chúc Quý vị nhiều vui vẻ và thành công...