SINH
HOẠT
CỘNG
ĐOÀN
THÁNG

1
-
12

N
Ă
M

2
0
1
2

SINH
HOẠT
CỘNG
ĐOÀN
THÁNG

1
-
12

N
Ă
M

2
0
1
2

SINH
HOẠT
CỘNG
ĐOÀN
THÁNG

1
-
12

N
Ă
M

2
0
1
2

SINH
HOẠT
CỘNG
ĐOÀN
THÁNG

1
-
12

N
Ă
M

2
0
1
2

CỘNG ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Bergkamen và vùng Phụ cận
SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN THÁNG 1-12 NĂM 2012
(Bản dự thảo sinh hoạt định kỳ này nếu có thay đổi, sẽ được thông báo sau.)
THÁNG
THỨ
NGÀY
CHỦ ĐỀ
ĐỊA ĐIỂM
GHI CHÚ
1
Thứ Bảy
ngày 07.1
Họp BCH Cộng đoàn
Ca đoàn tập hát và Sinh hoạt TTN
Werne
Tháng 1
Thứ Bảy
ngày 21.1
THÁNH LỄ ĐẦU NĂM
vào lúc 15 giờ 00
tại Nhà thờ St. Elisabeth
Parkstr.2a
59192 Bergkamen

HỘI XUÂN DÂN TỘC NHÂM THÌN 2012
sẽ được Khai mạc vào lúc 17 giờ 00
tại Hội trường
Mehrzweckhalle der Pfalzschule
Pfalzstr. 94
59192 Bergkamen

Trân trọng kính mời
Bergkamen
Tháng 1
Thứ Bảy
ngày 28.1
THÁNH LỄ ĐẦU NĂM
CỘNG ĐỒNG THÁNH MICAE

vào lúc 15 giờ 00, (nhà xứ Cha T.Ú.)
tại Nhà thờ Christ König
Steigerweg 1
45473 Mülheim a.d Ruhr

Hội Xuân Dân Tộc XIV – Tết Nhâm Thìn 2012
vào lúc 17 giờ 30
tại Aula Hội Trường Heinrich-Heine-Gymnasium
Mülheimer-Str. 172
46045 Oberhausen
(địa điểm hằng năm, đối diện cây xăng ARAL)
Trân trọng kính mời
LỄ Mülheim a.d Ruhr


Tết Oberhausen
Tháng 2
Thứ Sáu
ngày 03.2
Thánh Lễ Kính Thánh Tâm
vào lúc 19 giờ 00
tại St. Barbara
Am Römerberg 1
Oberaden
Tháng 2
Chúa Nhật
ngày 19.2
Họp tổng kết Hội xuân Nhâm thìn 2012
và Sinh hoạt TTN

vào lúc 13.00 giờ. Sau Thánh lễ Đức
tại Hội trường nhà xứ
St. Elisabeth
Parkstr. 2a
Bergkamen
Tháng 2
Thứ Tư
ngày 22.2
Lễ Tro
(GL 1252 và 97- Luật buộc ăn chay tuổi từ 14 đến 60 và kiêng thịt tuổi từ 18 đến 60)
Bergkamen
Tháng 2
Thứ Bảy
ngày 25.2
Rửa tội
(Rửa tội Cháu Gái Anh Chị Trình Oanh)
vào lúc 15.00 giờ
tại Nhà thờ Christ-König
Kirchstr.17a
59199 Bönen
Bönen
Tháng 3
Thứ Sáu
ngày 02.3
Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
vào lúc 19 giờ 00
tại St. Michael
Westerbleichstr.42
44147 Dortmund
Dortmund
Tháng 3
Chúa nhật
ngày 18.3
Ca đoàn tập hát
Thanh thiếu niên sinh hoạt
vào lúc 12 giờ 30. Sau Thánh lễ Đức
tại Hội trường nhà xứ
Heilige Familie
Dunklestr. 4
59174 Kamen
Kamen
Tháng 3
Chúa Nhật
ngày 25.3
Thánh Lễ Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay
vào lúc 14.00 giờ Giải tội. 15.00 giờ Thánh Lễ
tại Am Römerberg 1
St. Barbara
59192 Oberaden
Oberaden
Tháng 4
Thứ Năm
Ngày 05.4
Thứ Năm Tuần Thánh
Bergkamen
Tháng 4
Thứ Sáu
Ngày 06.4
Thứ Sáu Tuần Thánh
(GL 1252 và 97- Luật buộc ăn chay tuổi từ 14 đến 60 và kiêng thịt tuổi từ 18 đến 60)
Bergkamen
Tháng 4
Thứ Bảy
Ngày 07.4
Vọng Phục Sinh
Bergkamen
Tháng 4
Chúa Nhật
Ngày 08.4
Đại Lễ Phục Sinh
Bergkamen
Tháng 4
Thứ Bảy
Ngày 14.4
Ca Đoàn họp mặt
Bergkamen
Tháng 5
Thứ Ba
Ngày 01.5
Ca đoàn tập hát và sinh hoạt TTN
Bergkamen
Tháng 5
Thứ Bảy
Ngày 12.5
Hành hương Đức Mẹ Baneux tại Vương Quốc Bỉ
Tháng 5
Thứ Năm
Ngày 17.5
Lễ Chúa Thăng Thiên
Sinh hoạt TTN tại Jugend-Zentrum
Bergkamen
Tháng 5
Chúa Nhật
Ngày 20.5
Thánh lễ TTN và Gia đình
(có dâng hoa)
Bergkamen
Tháng 5
Thứ Bảy
Ngày 26.5
đến Thứ Hai 28.5 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Aschaffenburg
Tháng 6
Thứ Năm
Ngày 07.6
Lễ Mình Thánh Chúa
???
Tháng 6
Chúa nhật
Ngày 17.6
Ca đoàn tập hát vá Sinh hoạt TTN
???
Tháng 7
Thứ Sáu
Ngày 06.7
Chúa nhật ngày 08.7 Cắm trại và Thánh lễ ?? (ngày giờ sẽ được thông báo sau)
???
Tháng 7
Thứ Hai
Ngày 09.7
đến Thứ Bảy 21.8 Hè (Sommerferien) Tổ chức chơi Picknick (ngày giờ sẽ được thông báo sau)
???
Tháng 8
Thứ Bảy
ngày 18.8
Ca đoàn tập hát và Sinh hoạt TTN
Họp BCH
???
Tháng 8
Chúa nhật
ngày 19.8
Thánh lễ Mừng kính bổn mạng Hội cầu nguyện
???
Tháng 8
Chúa nhật
ngày 26.8
Sinh hoạt TTN và Gia đình (chuẩn bị vào năm học mới)
???
Tháng 9
Thứ Bảy
ngày 08.9
Ca đoàn tập hát và Sinh hoạt TTN
???
Tháng 9
Thứ Bảy
ngày 22.9
Sinh hoạt TTN và (làm lồng đèn chuẩn bị Tết Trung thu)
???
Tháng 9
Thứ Bảy
ngày 29.9
Thánh lễ Mừng Tết Trung Thu
???
Tháng 10
Họp khoáng đại Cộng đồng kỳ II
Ca đoàn tổng hợp tập hát mừng kính Lễ bổn mạng Cộng đồng
Họp BCH
Tháng 10
Thứ Bảy
ngày 14.10
Ca đoàn tập hát và Sinh hoạt TTN
???
Tháng 10
Chúa nhật
ngày 20.10
Thánh lễ Cộng đoàn (Cầu cho các linh hồn)??.
???
Tháng 11
Thứ Bảy
ngày 03.11
Ca đoàn tập hát và Sinh hoạt TTN (có viếng mộ)
???
Tháng 11
Thứ Bảy
ngày 07.11
Ca đoàn tập hát và Sinh hoạt TTN
???
Tháng 11
Thứ Bảy
ngày 24.11
Thánh lễ Mừng kính bổn mạng
Cộng Đoàn CTTĐ Việt Nam và Ca Đoàn Cecilia
???
Tháng 12
Thứ Bảy
ngày 15.12
Ca đoàn tổng hợp tập hát Mừng Giáng sinh 2012
Ca đoàn tập hát và Sinh hoạt TTN
???
Tháng 12
Chúa nhật
ngày 09.12
Thánh lễ Vọng Giáng sinh 2012
Ca đoàn tổng hợp tập hát và Liên hoan cuối năm
???
Tháng 12
Thứ Ba
ngày 25.12
Đại Lễ Giáng Sinh 2012
???
Tháng 2
Bước vào Năm mới
Mừng Xuân Quý Tỵ 2013
Ngày mồng 1 Tết nguyên đán
(nhằm vào ngày 10 tháng 2 năm 2013 Dương lịch)
Tháng 2
Thứ Bảy
ngày 09.2
Thánh lễ Cầu an năm mới 2013
Cầu cho Quê hương và Giáo hội
Cầu cho Tổ tiên và Ông bà
Cộng Đoàn CTTĐVN
???
Tháng 2
Thứ Bảy
ngày 16.2
Thánh lễ Đầu năm
sẽ được tổ chức vào lúc 15.00 giờ tại...?
(sẽ có thư mời thông báo sau)
???

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu Đạo Nhấn Trở Về Đầu Trang