NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019
TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
PHANXICO XAVIE Tony Điểm Phạm THIẾT KẾ & TRÌNH BÀY DỰA THEO LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM A THÁNG 12 NĂM 2020
Ý Chỉ Cầu Nguyện từ Đức Thánh Cha Phanxicô:THÁNG CẦU NGUYỆN CHO TƯƠNG LAI TRẺ THƠ.
Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ.( Mt 7, 24-25 ).
Ý cầu nguyện:Xin thương ban cho mọi dân trên thế giới biết dấn thân hy sinh và mang lại lợi ích cần thiết, để phục vụ hết thảy các trẻ em nhỏ thơ ngây đang gánh chịu mọi đau khổ.
THỨ
NGÀY
LỄ PHỤC
GƯƠNG THÁNH
CHỦ ĐỀ THÁNH LỄ
LỊCH ÂM
Chúa Nhật
01
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 01 tháng 12
Thánh Mary Joseph Rosello (1811-1880)
Thánh Mary Joseph sinh ở làng ven biển Albissola, nước Ý, trong một gia đình Công Giáo đông con. Ngay từ khi còn nhỏ, ngài đã có ý định đi tu, nhưng dù lòng khao khát ấy mãnh liệt đến đâu đi nữa, ngài đã bị từ chối chỉ vì.... »Đọc tiếp...
PHỤNG VỤ NĂM A
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG
Is 2:1-5; Rm 13:11-14; Mt 24:37-44.
Thánh Vịnh tuần 1.
06 - 11 Đinh Hợi
Thứ Hai
02
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 02 tháng 12 Năm A
Thánh Mary Joseph Rosello (1811-1880)
Thánh Mary Joseph sinh ở làng ven biển Albissola, nước Ý, trong một gia đình Công Giáo đông con. Ngay từ khi còn nhỏ, ngài đã có ý định đi tu, nhưng dù lòng khao khát ấy mãnh liệt đến đâu đi nữa..... »Đọc tiếp...
Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng
Năm A 2020
Thánh Mary Joseph Rosello (1811-1880)
Is 2:1-5; Mt 8:5-11.
07 - 11(AL)
Thứ Ba
03
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Phanxicô Xaviê, Lm (1506-1552)
Đức Kitô hỏi, "Có lợi ích gì nếu được cả thế gian mà mất sự sống?" (Mt. 16:26a). Câu hỏi trên đã trở thành lời tâm niệm của một giáo sư triết trẻ tuổi, với một tương lai đầy hứa hẹn trong giới kinh viện mà sự thành công, uy tín và vinh dự đang chờ đón..... »Đọc tiếp...
Thánh Phanxicô Xaviê, Lm (Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo)
Thánh Phanxicô Xaviê (1506-1552)
Bổn mạng các xứ truyền giáo. (Lễ kính). (AC 59,8c).


Is 11:1-10; Lc 10:21-24.
08 - 11 (AL)
Thứ Tư
04
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Gioan ở Damascus (676?-749)
Hầu như toàn thể cuộc đời của Thánh Gioan là sống trong tu viện St. Sabas, gần Giêrusalem, và dưới chế độ của Hồi Giáo. Theo các sử gia, khi Damascus rơi vào tay người Ả Rập, thì tổ tiên của Thánh Gioan là những.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần Thứ I Mùa Vọng
Thánh Gioan ở Damascus (676?-749)
Is 25:6-10; Mt 15:29-37.
09 - 11(AL)
Thứ Năm
05
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Sabas (s. 439)
Sinh ở Cappadocia (ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ), Thánh Sabas là một trong những thượng phụ đáng kính của các đan sĩ Palestine và được coi là một trong các vị sáng lập lối sống ẩn tu của Ðông Phương..... »Đọc tiếp...
Thứ Năm trong Tuần Thứ I Mùa Vọng
Thánh Sabas (s. 439)
Is 26:1-6; Mt 7:21.24-27.

10 - 11(AL)
Thứ Sáu
06
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Nicholas, Tiến Sĩ
Việc thiếu những dữ kiện "xác thực" của lịch sử không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của các thánh, như trường hợp của Thánh Nicholas cho thấy. Cả hai giáo hội Ðông Phương và Tây Phương đều vinh danh ngài..... »Đọc tiếp...
Thánh Nicholas, Tiến Sĩ
Thứ Sáu trong Tuần Thứ I Mùa Vọng
Is 29:17-24; Mt 9:27-31.
11 - 11(AL)
Thứ Bảy
07
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Ambrôsiô, Gmtsht (340?-397)
Một trong các người viết tiểu sử về Thánh Ambrôsiô nói rằng: vào ngày Phán Xét Chung sẽ vẫn còn sự tách biệt giữa những người thích thánh nhân và những người cực kỳ ghét bỏ ngài. Thánh Ambrôsiô nổi tiếng là một người có những quyết định táo bạo ảnh hưởng đến đời sống của những người cùng thời..... »Đọc tiếp...
Thánh Ambrôsiô, Gmtsht (340?-397)
Thứ Bảy trong Tuần Thứ I Mùa Vọng
Is 30:19-21.23-26; Mt 9:35-10:1.5a.6-8.
12 - 11(AL)
Chúa Nhật
08
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Vào thế kỷ thứ bảy, trong Giáo Hội Ðông Phương có một ngày lễ được gọi là Sự Thụ Thai Ðức Maria. Lễ này được cử hành trong Giáo Hội Tây Phương vào thế kỷ thứ tám. Ðến thế kỷ 11, ngày lễ này có tên như hiện nay, Vô Nhiễm Nguyên Tội..... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật II Mùa Vọng
Is 11:1-10; Rm 15:4-9; Mt 3:1-12.
13 - 11(AL)
Thứ Hai
09
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Chân Phước Gabriel Ferretti (1385 - 1456)
Thánh Juan Diego (1474-1548)
Gabrien sinh trưởng trong một gia đình giầu có, đạo đức nên ngài được thừa hưởng nền giáo dục tôn giáo vững chắc...Lúc đầu người ta gọi ngài là Cuauhtlatohuac ("Con đại bàng cất tiếng"), tên Juan Diego thì mãi mãi đi liền với Ðức Mẹ Guadalupe vì chính ngài là người được Ðức Mẹ..... »Đọc tiếp...
LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng
Chân Phước Gabriel Ferretti (1385 - 1456)
Thánh Juan Diego (1474-1548)
St 3:9-15.20; Ep 1:3-6.11-12; Lc 1:26-38.
14 - 11(AL)
Thứ Ba
10
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Chân Phước Honoratus Kosminski (1829 - 1916)
Ngài sinh ở Biala Podlaska (Ba Lan), và học về kiến trúc tại trường Nghệ Thuật ở Warsaw. Khi Wenceslau lên 16 tuổi thì mồ côi cha. Vì bị tình nghi là có tham gia trong nhóm phản loạn..... »Đọc tiếp...
Thứ Ba trong Tuần II Mùa Vọng
Chân Phước Honoratus Kosminski (1829 - 1916)
Is 40:1-11; Mt 18:12-14.
15 - 11(AL)
Thứ Tư
11
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Giáo Hoàng Damasus I (305? - 384)
Theo chứng từ của người thư ký là Thánh Giêrôme, Thánh Damasus là "một người không ai sánh bằng, rất hiểu biết Phúc Âm, một tiến sĩ trinh trắng của một Giáo Hội trinh trắng, rất yêu quý sự khiết tịnh."..... »Đọc tiếp...
Thứ Tư trong tuần II Mùa Vọng
Thánh Giáo Hoàng Damasus I (305? - 384)
Is 40:25-31; Mt 11:28-30.
16 - 11(AL)
Thứ Năm
12
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Thánh Simon PHAN ĐẮC HÒA, Y Sĩ (1774 - 1840)
Một Thánh Lễ để vinh danh Ðức Mẹ Guadalupe đã có từ thế kỷ 16. Niên sử của thời đại đó kể cho chúng ta biết câu chuyện sau đây...“Ai có thể làm chúng tôi xa lìa được lòng mến Chúa Kitô ? Phải chăng là gian truân, cùng khổ, đói rách, bắt bớ, gươm giáo” (Rm.8,35)..... »Đọc tiếp...
Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Thánh Simon PHAN ĐẮC HÒA, Y Sĩ (1774 - 1840)

Is 41:13-20; Mt 11:11-15.
17 - 11(AL)
Thứ Sáu
13
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Lucia, Đttđ
Các thiếu nữ có tên thánh là Lucia chắc phải thất vọng khi muốn tìm hiểu về vị thánh quan thầy của mình. Các sách cổ viết dài dòng nhưng rất ít chi tiết liên hệ đến truyền thuyết. Các sách mới đây cũng dài dòng dẫn chứng một sự kiện là những truyền thuyết này không có trong lịch sử..... »Đọc tiếp...
Thánh Lucia, Đttđ
Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng
Is 48:17-19; Mt 11:16-19.
18 - 11(AL)
Thứ Bảy
14
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Gioan là thánh vì cuộc đời ngài là một nỗ lực quả cảm dám sống trọn vẹn với tên của ngài: "Gioan của Thánh Giá". Sự điên rồ của thập giá cuối cùng đã được thể hiện..... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy trong Tuần II Mùa Vọng
Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Hc 48:1-4.9-11; Mt 17:9a.10-13.
19 - 11(AL)
Chúa Nhật
15
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Chân Phước Mary Frances Schervier (1819 - 1876)
Người phụ nữ này từng ao ước trở nên một nữ tu dòng Trappist, nhưng Thiên Chúa đã dẫn dắt ngài đến việc thành lập một tu hội cho các nữ tu chuyên lo việc chăm sóc bệnh nhân và người già ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới.... »Đọc tiếp...
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG
Chân Phước Mary Frances Schervier (1819 - 1876)
Is 35:1-6a; Gc 5:7-10; Mt 11:2-11.
20 - 11(AL)
Thứ Hai
16
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Chân Phước Philip Siphong và Các Bạn (c. 1940)
Trong nhiều thế kỷ, các nhà truyền giáo ở Xiêm (bây giờ là Thái Lan) không những được nhân nhượng nhưng còn được tiếp đón niềm nở bởi quốc gia đa số theo Phật Giáo. Các quốc gia khác ở vùng Viễn Ðông..... »Đọc tiếp...
Thứ Hai trong Tuần III Mùa Vọng
Chân Phước Philip Siphong và Các Bạn (c. 1940)
Ds 24:2-7.15-17a; Mt 21:23-27.
21 - 11(AL)
Thứ Ba
17
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Lagiarô
Lagiarô, người bạn của Ðức Giêsu, là anh em của bà Mácta và Maria, được các người Do Thái thời ấy nói rằng, "Kìa xem ngài quý mến ông là chừng nào." Và trước sự chứng kiến của họ, Ðức Giêsu đã cho Lagiarô sống lại sau ba ngày nằm trong mộ..... »Đọc tiếp...
Thứ Ba tuần III Mùa Vọng
Thánh Lagiarô
St 49:2.8-10; Mt 1:1-17.
22 - 11(AL)
Thứ Tư
18
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Chân Phước Anthony Grassi (1592-1671)
Thánh Phaolô NGUYỄN VĂN MỸ, thầy giảng; Thánh Phêrô TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG, thầy giảng; và Thánh Phêrô VŨ VĂN TRUẬT, thầy giảng (+1838)
Anthony mồ côi cha khi lên 10 tuổi, nhưng ngài đã học được nơi người cha sự sùng kính Ðức Mẹ Loreto. Khi còn là học sinh trung học, ngài thường đến nhà thờ của các cha Oratorian, và gia nhập dòng này khi mới 17 tuổi..... »Đọc tiếp...
Thứ Tư trong Tuần III Mùa Vọng
Chân Phước Anthony Grassi (1592-1671)
Thánh Phaolô NGUYỄN VĂN MỸ, thầy giảng; Thánh Phêrô TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG, thầy giảng; và Thánh Phêrô VŨ VĂN TRUẬT, thầy giảng (+1838)
Gr 23:5-8; Mt 1:18-25.
23- 11(AL)
Thứ Năm
19
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Tôi Tớ Thiên Chúa Berthold ở Ratisbon (c. 1272)
Thánh Phanxicô Xaviê HÀ TRỌNG MẬU, thầy giảng; Thánh Ða Minh BÙI VĂN ÚY, thầy giảng; Thánh Tôma NGUYỄN VĂN ĐỆ, giáo dân; Thánh Augustinô NGUYỄN VĂN MỚI, giáo dân và Thánh Stêphanô NGUYỄN VĂN VINH, giáo dân (+1839)
Sinh ở Ðức vào khoảng năm 1220, ngay từ khi còn trẻ, Berthold người xứ Ratisbon đã gia nhập dòng Phanxicô...Năm vị tử đạo này gồm hai thầy giảng và ba giáo dân, cùng bị tù hơn một năm và bị xử giảo ngày 19-12-1839, tại Bắc Ninh..... »Đọc tiếp...
Thứ Năm trong Tuần III Mùa Vọng
Tôi Tớ Thiên Chúa Berthold ở Ratisbon (c. 1272)
Thánh Phanxicô Xaviê HÀ TRỌNG MẬU, thầy giảng; Thánh Ða Minh BÙI VĂN ÚY, thầy giảng; Thánh Tôma NGUYỄN VĂN ĐỆ, giáo dân; Thánh Augustinô NGUYỄN VĂN MỚI, giáo dân và Thánh Stêphanô NGUYỄN VĂN VINH, giáo dân (+1839)
Tl 13:2-7.24-25a; Lc 1:5-25.
24 - 11(AL)
Thứ Sáu
20
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Elizabeth ở Áo (1554 - 1592)
Thánh Ðaminh ở Silos (c. 1073)
Là con gái của Hoàng Ðế Maximilian II nước Ðức, Elizabeth kết hôn với Vua Charles IX của Pháp khi mới 15 tuổi. Bốn năm sau ngài đã thành góa phụ, trở về Vienna, nhất định không tái hôn...Ðaminh sinh vào đầu thế kỷ mười một và là cậu bé chăn cừu Tây Ban Nha..... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu trong Tuần III Mùa Vọng
Thánh Elizabeth ở Áo (1554 - 1592)
Thánh Ðaminh ở Silos (c. 1073)
Is 7:10-14; Lc 1:26-38.
25 - 11(AL)
Thứ Bảy
21
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Phêrô Canisius (1521- 1597)
Thánh Phêrô TRƯƠNG VĂN THI, linh mục và Thánh Anrê TRẦN AN DŨNG (LẠC), linh mục (+1839)
Cuộc đời đầy năng lực của Thánh Phêrô Canisius phải đánh đổ bất cứ ấn tượng nào cho rằng cuộc đời của các thánh thì nhàm chán...Thánh Phêrô Trương Văn Thi (chú ruột của Thánh Phêrô Trương Văn Ðường) sinh năm 1763 tại Kẻ Sở (Hà Nam)..... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy trong Tuần III Mùa Vọng
Thánh Phêrô Canisius (1521- 1597)
Thánh Phêrô TRƯƠNG VĂN THI, linh mục và Thánh Anrê TRẦN AN DŨNG (LẠC), linh mục (+1839)
Kn 2:8-14; Lc 1:39-45.
26 - 11(AL)
Chúa Nhật
22
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Chân Phước Jacopone ở Tadi (c. 1306)
Jacomo, hoặc James (Giacôbê), sinh trong một gia đình quyền quý thuộc dòng họ Benedetti ở thành phố Todi thuộc phía bắc nước Ý. Ông trở nên một luật sư thành công và kết hôn với một phụ nữ đạo đức, độ lượng tên là Vanna..... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng
Chân Phước Jacopone ở Tadi (c. 1306)
Is 7:10-14; Rm 1:1-7; Mt 1:18-24.
27 - 11(AL)
Thứ Hai
23
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Gioan ở Kanty (1390 - 1473)
Thánh Gioan là một người sinh trưởng ở thôn quê nhưng biết lợi dụng thị thành cũng như Ðại Học Krakow ở Ba Lan để trau dồi thêm kiến thức. Sau khi hoàn tất việc học, ngài được thụ phong linh mục và là giáo sư thần học..... »Đọc tiếp...
Thứ Hai trong Tuần IV Mùa Vọng
Thánh Gioan ở Kanty (1390 - 1473)
Ml 3:1-4.23-24; Lc 1:57-66.
28 - 11(AL)
Thứ Ba
24
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
Thánh Charbel (1828-1898)
Thánh Charbel tên thật là Youssef Makhlouf, sinh ngày 8 tháng Năm 1828 ở một làng vùng cao nguyên Lebanon. Cuộc đời Youssef rất bình thường, cũng đi học, đi nhà thờ như bất cứ ai khác..... »Đọc tiếp...
Chiều: (Phục trắng) Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).
Thánh Charbel (1828-1898)

2Sm 7:1-5.8b-12.14a.16; Lc 1:67-79; Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25..
29 - 11(AL)
Thứ Tư
25
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Đại Lễ Chúa Giáng Sinh (Lễ trọng)
Ðã đến lúc Con Thiên Chúa làm người vì yêu thương chúng ta. Mẹ Người là Ðức Maria và Thánh Giuse phải rời bỏ căn nhà yêu dấu ở Nagiarét để đến Bêlem. Lý do là vì hoàng đế Rôma muốn kiểm tra dân.... »Đọc tiếp...
Đại Lễ Chúa Giáng Sinh (Lễ trọng)

Lễ Đêm: Is 9:1-6; Tt 2:11-14; Lc 2:1-14.
Lễ Rạng Đông: Is 62:11-12; Tt 3:4-7;Lc 2:15-20.
Lễ Ban ngày: Is 52:7-10; Dt 1:1-6;Ga 1:1-18.
CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc.
30 - 11(AL)
Thứ Năm
26
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Stêphanô, Tđ
Những gì chúng ta biết về Thánh Stêphanô thì được viết trong sách Công Vụ Tông Ðồ 6 và 7. Ðiều đó đã đủ để biết về con người của ngài. "Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái.... »Đọc tiếp...
Thánh Stêphanô, Tđ (Lễ kính)
NGÀY THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Cv 6: 8-10. 7:54-60; Mt 10: 17-22.
01 - 12(AL)
Thứ Sáu
27
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
Chính Thiên Chúa là người mời gọi, và nhân loại đáp lời. Trong Phúc Âm, lời mời gọi ông Gioan và ông Giacôbê (James), người anh của ông, được bắt đầu rất đơn giản, cũng như lời mời gọi ông Phêrô và Anrê: Ðức Giêsu gọi họ; và họ theo Ngài.... »Đọc tiếp...
Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử

1 Ga 1: 1-4; Ga 20: 1a. 2-8.
02 - 12(AL)
Thứ Bảy
28
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo
Hêrôđê "Ðại Ðế", là vua xứ Giuđêa nhưng không được dân chúng mến chuộng vì ông làm việc cho đế quốc La Mã và ông rất dửng dưng đối với tôn giáo. Vì lý do đó ông luôn cảm thấy bất an và lo sợ bất cứ đe dọa nào đối với ngai vàng của ông.... »Đọc tiếp...
Lễ Các Thánh Anh Hài - Lễ kính

1 Ga 1:5–2:2; Mt 2:13-18.
03 - 12(AL)
Chúa Nhật
29
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Tôma Becket (1118 - 1170)
Là một người kiên quyết dù có đôi lúc giao động, nhưng sau đó biết rằng không thể hòa giải với tội lỗi, ngài trở nên một giáo sĩ hăng say, bị tử đạo và được tuyên xưng là thánh.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật NGÀY THỨ NĂM Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thánh Tôma Becket (1118 - 1170)
Hc 3:2-6.12-14; Cl 3:12-21; Mt 2: 13-15.19-23.
04 - 12(AL)
Thứ Hai
30
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Anysia (c. 304)
Thánh Anysia sống ở Thessalonica vào cuối thế kỷ thứ hai. Thessalonica là một thành phố cổ mà chính Thánh Phaolô là người đầu tiên đem tin mừng Chúa Giêsu đến đây. Anysia là một tín hữu Kitô và sau khi cha mẹ ngài từ trần.... »Đọc tiếp...
Lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse (Lễ kính)
Chúa Nhật Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thánh Anysia (c. 304)

1 Ga 2:12-17; Lc 2: 36-40.
05 - 12(AL)
Thứ Ba
31
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Thánh Giáo Hoàng Sylvester I (270-335)
Khi nghĩ đến vị giáo hoàng này chúng ta phải nghĩ đến Sắc Lệnh Milan (313) ban tự do tôn giáo cho Kitô hữu, sự xuất hiện của Giáo Hội sau những năm tháng trốn tránh trong hang toại đạo, các vương cung thánh đường như Ðền Thánh Gioan Lateran, Ðền Thánh Phêrô.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba NGÀY THỨ BẢY Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thánh Tôma Becket (1118 - 1170)
1 Ga 2:18-21; Ga 1:1-18.
06 - 12(AL)

LỊCH PHỤNG VỤ Tương thích với trình duyệt Firefox 3.6.8 và độ phân giải 1024x768

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu ĐạoNhấn Trở Về Đầu Trang
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI