NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019
TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
PHANXICO XAVIE Tony Điểm Phạm THIẾT KẾ & TRÌNH BÀY DỰA THEO LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM C THÁNG 8 NĂM 2019
Ý Chỉ Cầu Nguyện từ Đức Thánh Cha Phanxicô:THÁNG CẦU NGUYỆN CHO SỰ TRUYỀN GIÁO & CÁC GIA ĐÌNH.
Chúa phán: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 'Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'”.( Lc 11, 1-13 ).
Ý cầu nguyện:Xin Chúa ban cho toàn thể mọi người từ trong Gia Đình cho đến Học Đường đều tăng trưởng về nhân bản và ý thức đời sống Công Giáo trong yêu thương bằng lời Cầu Nguyện.
THỨ
NGÀY
LỄ PHỤC
GƯƠNG THÁNH
CHỦ ĐỀ THÁNH LỄ
LỊCH ÂM
Thứ Năm
01
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 01 tháng 8
Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Thánh Alphongsô Maria Liguori sinh ngày 27/9/1696 trong một gia đình quý phái và đạo đức tại Marinella gần Naples…-Thánh Bênađô Võ Văn Duệ sinh năm 1755 tại…-Thánh Ða Minh Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1772 tại.... »Đọc tiếp...
Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Kính thánh tử đạo Bênađô Võ Văn Duệ và Đaminh Nguyễn Văn Hạnh. Lm.
Thứ Năm trong Tuần Thứ XVII Mùa Thường Niên
Xh 40:16-21.34-38; Mt 13:47-53.
01-7 (AL)
Thứ Sáu
02
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 02 tháng 8
Thánh Eusêbiô, Giám Mục (315-371)
Chúa Nhật Thứ 18 Mùa Thường Niên
Thánh Eusêbiô là người Sarde miền Piémont phía Tây Bắc nước Ý. Ngay từ nhỏ, Eusêbiô đã lãnh nhận được nơi bà mẹ một lòng đạo đức sâu xa, một nền giáo dục vững chắc và.... »Đọc tiếp...
Thánh Eusebius thành Vercelli, Gm. - Thứ Sáu trong Tuần Thứ 17 Mùa Thường Niên
Lv 23:1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13:54-58.
02-7
Thứ Bảy
03
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 03 tháng 8
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy trong Tuần Thứ 17 Mùa Thường Niên
Lv 25:1.8-17; Mt 14:1-12.
03-7 (AL)
Chúa Nhật
04
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 04 tháng 8
Thánh Gioan Vianney, Lm
Thánh nhân sinh năm 1786 tại Dardilly thuộc địa phận Lyon, trong một gia đình nông dân đạo đức. Ngay từ nhỏ, ngài đã tỏ ra rất thánh thiện: 8 tuổi đi chăn chiên, ngài đã.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 18 Mùa Thường Niên
Gv 1:2.2:21-23; Cl 3:1-5.9-11; Lc 12:13-21.
04-7 (AL)
Thứ Hai
05
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 05 tháng 8
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả
Ðức Giáo Hoàng Sixtô III đã khởi công xây cất đền thờ Ðức Bà Cả ngay sau khi khai mạc công đồng Êphêsô (431) để đáp ứng lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa của dân thành Rôma. Với sự rực rỡ của.... »Đọc tiếp...
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà
Thứ Hai trong Tuần XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN
Ds 11:4b-15; Mt 14:13-21.
05-7(AL)
Thứ Ba
06
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 06 tháng 8
Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Tabor là ngọn núi cao nhất miền Galilêa. Từ trên đỉnh ta có thể nhìn thấy một khung cảnh bao quát. Chính tại đây, Chúa Giêsu đã biến hình trước mặt ba môn đệ là những người sẽ được chứng kiến cơn hấp hối của.... »Đọc tiếp...
Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung (Lễ kính)

Đn 7:9-10.13-14; 2Pr 1:16-19; Lc 9:28b-36.
06-7 (AL)
Thứ Tư
07
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 07 tháng 8
Thánh Sixtô II, Giáo Hoàng Và Các Bạn Tử Ðạo (+ 258)
Thánh Gaetanô, Linh Mục (1480-1547)
Vào đầu tháng 8/258, trước khi bị tử hình, thánh Cyprianô đã viết cho một người bạn như sau:…- Thánh Gaetanô sinh năm 1480 tại Vivence nước Ý, thuộc gia đình quý phái mang tên là.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần Thứ 18 Mùa Thường Niên
Thánh Sixtus II, Gh và các Bạn Tử Đạo; Cajetan, Lm
Ds 13:1-2.25-14:1.26-29.34-35; Mt 15:21-28.
07-7 (AL)
Thứ Năm
08
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 08 tháng 8
Thánh Đa Minh, Lm
Thánh Ða Minh sinh năm 1170 tại Calaruega nước Tây Ban Nha. Trước tiên ngài là linh mục triều, lên chức kinh sĩ (1194) và sau đó lập dòng Ða Minh. Ngài cảm thấy như được Chúa.... »Đọc tiếp...
Thánh Đa Minh, Lm
Ds 20:1-13; Mt 16:13-23.
08-7(AL)
Thứ Sáu
09
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 09 tháng 8
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu Tuần Thứ 18 Mùa Thường Niên
Đnl 4:32-40; Mt 16:24-28.
09-7(AL)
Thứ Bảy
10
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 10 tháng 8
Thánh Lôrensô, Tstđ
Kính thánh tử đạo Giacôbê Mai Năm, Lm. và Micae Nguyễn Hữu Mỹ, Lý trưởng
Thánh Laurensô sinh tại Huescô nước Tây Ban Nha. Cha mẹ ngài là những người đạo hạnh. Ngài sớm từ biệt quê hương thân yêu để đi du học bên Rôma và đã sống trót cuộc đời trần thế tại đây.... »Đọc tiếp...
Thánh Lôrensô, Tstđ
Kính thánh tử đạo Giacôbê Mai Năm, Lm. và Micae Nguyễn Hữu Mỹ, Lý trưởng - Thứ Bảy trong Tuần Thứ 18 Mùa Thường Niên .
2Cr 9:6-10; Ga 12:24-26.
10-7(AL)
Chúa Nhật
11
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 11 tháng 8
Thánh Clare, Đt
Cũng như thánh Phanxicô Khó Khăn, thánh nữ Calara là một ngọn đèn sáng Cha dùng để chiếu soi cho nhân loại tinh thần khó nghèo tuyệt đối của Phúc Âm.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 19 Mùa Thường Niên
Kn 18:6-9; Dt 11:1-2.8-19; Lc 12:32-48.
11-7(AL)
Thứ Hai
12
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 12 tháng 8
Thánh Giacôbê Mai Năm, Linh Mục
Antôn Nguyễn Ðích, Giáo Dân
Micae Nguyễn Huy Mỹ, Lý Trưởng (+1838)
Thánh Giacôbê Mai Năm sinh năm 1781 tại làng Ðông Biên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ngài dâng mình cho Chúa và thụ phong linh mục năm 1813 đời vua Càn Long.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai Tuần Thứ 19 Mùa Thường Niên
Đnl 10:12-22; Mt 17:22-27.
12-7(AL)
Thứ Ba
13
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 13 tháng 8
Thánh Pontianô, Giáo Hoàng
Và Thánh Hippolytô, Linh Mục Tử Ðạo (thế kỷ III)
Tôn Maria Zacaria chào đời tại Crémore trong một gia đình quyền quý, năm 1509. Ngài được mọi người yêu mến ngay từ thuở nhỏ vì đức trong sạch và lòng bác ái.... »Đọc tiếp...
Thánh Pontian, Ghtđ vàHippolytus, Lmtđ
Đnl 31:1-8; Mt 18: 1-5.10.12-14-20.
13-7(AL)
Thứ Tư
14
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 14 tháng 8
Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần Thứ 19 Mùa Thường Niên
Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Đnl 34:1-12; Mt 18: 15-20
Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. (Tr).
1Sb 15:3-4.15-16.16,1-2; 1Cr 15:54b-57; Lc 11:27- 28.
14-07 (ÂL)
Thứ Năm
15
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 15 tháng 8
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lễ trọng)
Ngày hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Ðức Mẹ lên Trời, chúng ta chúc tụng những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ: Ngay từ giây phút đầu tiên, Mẹ đã được ấp ủ giữ gìn, không vương chút tội truyền.... »Đọc tiếp...
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lễ trọng)

) Chiều: Lễ Vọng 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28. Kh 11,19a;12,1-6a,10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56
15-7(AL)
Thứ Sáu
16
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 16 tháng 8
Thánh Stêphanô, Người Hung Gia Lợi (975-1038)
Thánh Stêphanô sinh khoảng năm 975 và được chịu Phép Rửa năm 985. Ngài lên kế vị vua cha vào năm 997. Triều đại ngài kéo dài được 42 năm. Sau khi lên ngôi được 3 năm, Ðức Giáo Hoàng Sylvestre II đã phong vương cho.... »Đọc tiếp...
Thánh Stêphanô nước Hung Gia Lợi Thứ Sáu Tuần Thứ 19 Mùa Thường Niên
Gs 24:1-13; Mt 19:3-12.
16-7(AL)
Thứ Bảy
17
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 17 tháng 8
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy trong Tuần Thứ 19 Mùa Thường Niên
Gs 24:14-29; Mt 19:13-15.
17-7(AL)
Chúa Nhật
18
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 18 tháng 8
Đức Maria Trinh Nữ Vương
Thứ Hai Tuần Thứ 20 Mùa Thường Niên
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 20 Mùa Thường Niên
Gr 38:4-6.8-10; Dt 12:1-4; Lc 12:49-53.
18-7(AL)
Thứ Hai
19
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 19 tháng 8
Thánh Gioan Euđô, Linh Mục Lập Dòng (1601-1680)
Thánh Gioan Euđô sinh ngày 14/11/1601 tại làng Ri, thuộc giáo phận Seés miền Normandie nước Pháp. Ngài theo học với các cha dòng Tên tại Caen và sau đó lên đại học. Trong giai đoạn này.... »Đọc tiếp...
Thánh Gioan Eudes, Lm
Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên
Tl 2:11-19; Mt 19:16-22.
19-7(AL)
Thứ Ba
20
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 20 tháng 8
Thánh Bênađô, Gmtsht
Bernađô sinh năm 1090 tại Fontaine miền Bourgogne nước Pháp. Trong số 7 anh em, Bernađô thường được mẹ nuông chiều hơn cả, vì thế cậu thường rụt rè và nhát sợ. Khuyết điểm đó, sau này.... »Đọc tiếp...
Thánh Bênađô, Gmtsht
Tl 6:11-24a; Mt 19:23-30.
20-7(AL)
Thứ Tư
21
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 21 tháng 8
Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Kính thánh tử đạo Giuse Đặng Đình Viên, Lm.
Thánh Piô X, tên thật là Joseph Sarto, sinh năm 1835 tại làng Riese, miền Vénétia nước Ý. Ngài rất thông minh và…- Thánh Giuse Ðặng Ðình Viên chào đời năm 1785 tại làng Tiên Chu, thuộc tỉnh Hưng Yên. Ngay từ nhỏ, ngài đã về.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần Thứ 20 Mùa Thường Niên
Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Kính thánh tử đạo Giuse Đặng Đình Viên, Lm.
Tl 9:6-15; Mt 20:1-16.
21-7(AL)
Thứ Năm
22
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 22 tháng 8
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Việc tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ đã có từ lâu đời. Ðến thế kỷ XIX, Ðức Piô VII đã công khai cho phép một số địa phận được đặc biệt mừng kính lễ này. Ðến thời Ðức Piô IX, ngài đã.... »Đọc tiếp...
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương (Lễ nhớ)
BỔN MẠNG HỘI CẦU NGUYỆN UNNA-ĐỨC QUỐC

Tl 11:29-39a; Mt 22:1-14.
22-7(AL)
Thứ Sáu
23
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 23 tháng 8
Thánh Rôsa Lima, Ðồng Trinh (1586-1617)
Rôsa là thánh nữ tiên khởi của miền Nam Mỹ Châu. Cha mẹ ngài gốc Tây Ban Nha, nhưng vì sinh kế phải sang Pérou lập nghiệp tại thủ đô Lima vào khoảng năm 1543. Chính tại đây, Rôsa đã chào đời vào năm 1586.... »Đọc tiếp...
Thánh Rose thành Lima, Đt
Thứ Sáu Tuần Thứ 20 Mùa Thường Niên
R 1:1.3-6.14b-16.22; Mt 22:34-40.
23-7(AL)
Thứ Bảy
24
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 24 tháng 8
Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
Chúa Nhật Tuần Thứ 21 Mùa Thường Niên
Bartôlômêô là một trong số 12 tông đồ của Chúa Giêsu quê tại Cana. Theo truyền thống thì chính ngài là Natanael đã được Philipphê dẫn tới gặp Chúa (Gio I, 45-50) và được Chúa khen: "Ðây là người.... »Đọc tiếp...
Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ - Thứ Bảy trong Tuần Thứ 20 Mùa Thường Niên
Kh 21:9b-14; Ga 1:45-51.
24-7(AL)
Chúa Nhật
25
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 25 tháng 8
Thánh Louis IX, Vua Nước Pháp (1214-1270)
Thánh Giuse Calasanz, Linh Mục (1556-1648)
Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Thánh Louis sinh năm 1214 tại Poissy nước Pháp. Cha ngài là vua Louis VIII. Mẹ ngài là hoàng hậu Blanche de Castille…- Giuse Calasanz sinh năm 1556 tại Pétralta miền Aragon phía Bắc nước Tây Ban Nha. Ngay từ thời niên thiếu, ngài đã được hấp thụ một nền giáo dục hết sức phong phú nơi hiền mẫu. ngài yêu chuộng đọc kinh.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 21 Mùa Thường Niên
Is 66:18-21; Dt 12:5-7.11-13; Lc 13:22-30.
25-7 (AL)
Thứ Hai
26
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 26 tháng 8
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai trong Tuần Thứ 21 Mùa Thường Niên
1Tx 1:1-5.8b-10; Mt 23:13-22.
26-7 (AL)
Thứ Ba
27
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 27 tháng 8
Thánh Monica (332-387)
Thánh nữ Monica sinh năm 332 trong một gia đình đạo hạnh làng Sucara bên Phi Châu. Với bầu khí đạo đức, Monica sớm trở thành một cô bé ngoan ngoãn và sốt sắng: mỗi bữa ăn cô thường dành.... »Đọc tiếp...
Thánh Monica (Lễ nhớ)
1Tx 2:1-8; Mt 23:23-26.
27-7 (AL)
Thứ Tư
28
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 28 tháng 8
Thánh Augustinô, Gmtsht
Augustinô sinh năm 354 tại Thagaste, một làng nhỏ thuộc Bắc Phi. Cha ngài là người ngoại giáo, mẹ ngài là thánh nữ Monica. Nhận thấy Augustinô sáng trí và có nhiều triển vọng nên hai ông bà quyết định cho ngài theo.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư trong Tuần Thứ 21 Mùa Thường Niên
Thánh Augustinô, Gmtsht
1Tx 2:9-13; Mt 23:27-32.
28-7 (AL)
Thứ Năm
29
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 29 tháng 8
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu (Lễ nhớ)
Sống cuộc đời nhiệm nhặt và can đảm, thánh Gioan Baotixita đã trở nên một tấm gương sáng cho những ai đang đổ máu chiến đấu vì danh Ðức Kitô, đồng thời ngài đã thực hiện được hai con đường thánh thiện.... »Đọc tiếp...
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)

1Tx 3:7-13 hoặc Gr 1:4-5.17-19; Mc 6:17-29.
29-7 (AL)
Thứ Sáu
30
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 30 tháng 8
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu trong Tuần Thứ 21 Mùa Thường Niên
1 Tx 4:1-8; Mt 25:1-13.
01-8 (AL)
Thứ Bảy
31
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 31 tháng 8
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy trong Tuần Thứ 21 Mùa Thường Niên
1 Tx 4:9-11; Mt 25:14-30.
02-8 (AL)

LỊCH PHỤNG VỤ Tương thích với trình duyệt Firefox 3.6.8 và độ phân giải 1024x768

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu ĐạoNhấn Trở Về Đầu Trang
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI