NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019
DIỄN ĐÀN TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
PHANXICO XAVIE Tony Điểm Phạm THIẾT KẾ & TRÌNH BÀY DỰA THEO LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM C THÁNG 1 NĂM 2019
Ý Chỉ Cầu Nguyện từ Đức Thánh Cha Phanxicô: Tháng Cầu Nguyện cho các bạn trẻ noi theo mẫu gương của Đức Mẹ Maria.
"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".(Lc 2, 16-21).
Ý cầu nguyện:Xin cho các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ tại Châu Mỹ La tinh, noi theo mẫu gương của Đức Mẹ, đáp lại lời mời gọi của Chúa, đem niềm vui Tin Mừng đến cho nhân loại.
THỨ
NGÀY
LỄ PHỤC
GƯƠNG THÁNH
CHỦ ĐỀ THÁNH LỄ
LỊCH ÂM
Thứ Ba
1
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 1 tháng Giêng
Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa
Vai trò người mẹ siêu phàm của Ðức Maria đã triển khai tính cách đặc biệt của biến cố Giáng Sinh. Ðức Maria đóng một vai trò quan trọng trong sự Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài chấp nhận lời mời của Thiên Chúa mà đã được sứ thần đưa tin (Luca 1:26-38)... »Đọc tiếp...
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (Lễ trọng)
Hochfest der Gottesmutter Maria

Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21.
26-11 Mậu Tuất
Thứ Tư
2
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 2 tháng Giêng
Lễ Thánh Cả Basiliô
(329 - 379)
Thánh Basil đang là một thầy giáo nổi tiếng thì ngài quyết định theo đuổi đời sống tu trì nghèo hèn của Phúc Âm. Sau khi tìm hiểu các phương thức tu trì, có thể nói ngài là người sáng lập đan viện đầu tiên ở Tiểu Á. Ngài nổi tiếng đối với các vị ẩn tu Ðông Phương cũng như Thánh Benedict... »Đọc tiếp...
Thánh Cả Basilô và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht (Lễ nhớ)
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
27-11 (AL)
Thứ Năm
3
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 3 tháng Giêng
Thánh Grêgôry ở Nazianzus
(329 - 390)
Thánh Grêgôry ở Nazianzus -- Tiến Sĩ Hội Thánh và là một trong ba vị Giáo Phụ Cappadocian (hai vị khác là Thánh Basil Cả và Thánh Grêgôry ở Nyssa) -- là con của đức giám mục ở Nazianzus thuộc Cappadocia. Ngài được học hỏi nhiều về các văn bản Kitô Giáo, nhất là của Origen, và triết Hy Lạp... »Đọc tiếp...
Thánh Grêgôry ở Nazianzus
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34.
28-11 (AL)
Thứ Sáu
4
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 4 tháng Giêng
Thánh Elizabeth Ann Seton
(1774 - 1821)
Mẹ Seton là một trong những rường cột của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ. Ngài sáng lập tu hội đầu tiên dành cho phụ nữ Hoa Kỳ, Dòng Nữ Tu Bác Ái, mở trường học đầu tiên trong giáo xứ Hoa Kỳ và thiết lập cô nhi viện đầu tiên ở Hoa Kỳ... »Đọc tiếp...
Thánh Elizabeth Ann Seton,
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42.
29-11 (AL)
Thứ Bảy
5
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 5 tháng Giêng
Thánh Gioan Neumann, Gm
(1811 - 1860)
Thánh Gioan Neumann sinh trưởng ở Bohemia. Vào năm 1835, ngài trông đợi để được thụ phong linh mục nhưng đức giám mục sở tại quyết định không phong chức thêm. Thật khó để ngày nay chúng ta tưởng tượng rằng Bohemia dư thừa... »Đọc tiếp...
Thánh Gioan Neumann, Gm .
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51.
30-11 (AL)
Chúa Nhật
6
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 6 tháng Giêng
Chân Phước Andre Bessette
(1845 - 1937)
Khi Alfred Bessette đến tu hội Các Thầy Thánh Giá vào năm 1870, anh mang theo tờ giấy giới thiệu của cha xứ viết rằng, "Tôi gửi đến các thầy một vị thánh." Thật khó để các thầy dòng ở đây tin nổi. Bệnh đau bao tử kinh niên đã khiến Alfred không thể đảm nhận được công việc... »Đọc tiếp...
Lễ Hiển Linh
Erscheinung des Herrn

Chân Phước Andrê Bessette, Tu Sĩ
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12.
01-12 (AL)
Thứ Hai
7
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 7 tháng Giêng
Thánh Raymond ở Penafort (1175 - 1275)
Kính thánh tử đạo Giuse Tuân, Giáo dân
Thánh Grêgôry ở Nazianzus -- Tiến Sĩ Hội Thánh và là một trong ba vị Giáo Phụ Cappadocian (hai vị khác là Thánh Basil Cả và Thánh Grêgôry ở Nyssa) -- là con của đức giám mục ở Nazianzus thuộc Cappadocia. Ngài được học hỏi nhiều về các văn bản Kitô Giáo, nhất là của Origen, và triết Hy Lạp... »Đọc tiếp...
Thánh Raymond đệ Penyafort, Lm
1Ga 3:22-4:6; Mt 4:12-17. 23-25.
02-12 (AL)
Thứ Ba
8
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 8 tháng Giêng
Chân Phước Angela ở Foligno-(1248-1309)
Thánh Thorfinn-(c. 1285)
Một số vị thánh ngay từ nhỏ đã có dấu hiệu thánh thiện. Ðiều này không đúng với Chân Phước Angela. Ðược sinh trưởng trong một gia đình quyền thế ở Foligno, ngài chìm đắm trong việc kiếm tiền và tìm danh vọng xã hội... »Đọc tiếp...
Chân Phước Angela ở Foligno-(1248-1309)
Thánh Thorfinn-(c. 1285)
I: Is 42, 1-4. 6-7 Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10 Cv 10, 34-38 Mc 9, 7 Mc 1, 6b-11.
03-12 (AL)
Thứ Tư
9
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 9 tháng Giêng
Thánh Julian và Thánh Basilissa
Thánh Julian và Basilissa là hai vợ chồng. Họ sống trong đầu thế kỷ thứ tư. Vì lòng yêu mến Thiên Chúa, họ trở thành các anh hùng khi biến nhà của mình trở thành bệnh viện để chăm sóc người nghèo, người đau yếu cô đơn... »Đọc tiếp...
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh.
1Ga 4:11-18; Mc 6:45-52.
04-12 (AL)
Thứ Năm
10
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 10 tháng Giêng
Thánh Grêgôriô ở Nyssa
(330 - 395)
Thánh Grêgôgiô là con út của một gia đình đã góp phần rất lớn cho Giáo Hội và gia đình ấy có ít nhất năm vị thánh. Sinh trưởng trong thành phố bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ, Grêgôriô là con của hai vị thánh Basil và Emmilia, và lớn lên trong... »Đọc tiếp...
Thánh Grêgôriô ở Nyssa
1Ga 4:19-5:4; Lc 4:14-22a.
05-12 (ÂL)
Thứ Sáu
11
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 11 tháng Giêng
Chân Phước William Carter - (c. 1584)
Thánh Theodosius - (c. 529))
Sinh ở Luân Ðôn, William Carter bước vào nghề in ngay từ khi còn nhỏ. Trong nhiều năm, ông phụ việc cho một người thợ in Công Giáo nổi tiếng, người này bị cầm tù vì kiên trì với đức tin Công Giáo... »Đọc tiếp...
1Ga 5:5-13; Lc 5:12-16.
06-12 (AL)
Thứ Bảy
12
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 12 tháng Giêng
Thánh Antôn Maria Pucci - (1819 - 1892)
Thánh Marguerite Bourgeoys - (1620-1700)
Eustacchio là người con thứ trong bảy người con của một gia đình nông dân ở Tuscany, không xa với thành phố Florence là bao. Mặc dù ông bố thường dọn lễ cho nhà thờ trong làng, nhưng ông không thích thú cho lắm khi thấy con... »Đọc tiếp...
1Ga 5:14-21; Ga 3:22-30.
07-12 (AL)
Chúa Nhật
13
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 13 tháng Giêng
Thánh Hilary ở Poitiers - (315 - 368)
Kính thánh tử đạo Đaminh Ấn Khảm, Lý trưởng. Luca Thìn và Giuse Tả, Cai đội.
Vị trung kiên bảo vệ thiên tính của Ðức Kitô này là một người hiền lành và can đảm, tận tụy sáng tác một số văn bản tuyệt vời về Ba Ngôi Thiên Chúa, và cũng giống như Thầy Kitô, ngài được coi là "người xáo trộn sự bình an.... »Đọc tiếp...
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Taufe des Herrn

Kính thánh tử đạo Đaminh Ấn Khảm, Lý trưởng. Luca Thìn và Giuse Tả, Cai đội.
Lễ kính. Is 42: 1-4.6-7; Cv 10:34-38; Lc 3:15-16.21-22 hoặc Is 40:1-5.9-11; Ti 2:11-14. 3:4-7; Lc 3:15-16.21-22.
08-12 (AL)
Thứ Hai
14
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 14 tháng Giêng
Thánh Macrina
Thánh Macrina là bà nội của Thánh Basil Cả mà chúng ta mừng kính vào ngày 2-1. Dường như Thánh Macrina đã nuôi dưỡng Thánh Basil Cả và khi lớn lên thánh nhân đã không ngớt lời ca tụng công việc lành phúc đức của bà nội... »Đọc tiếp...
Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Thường Niên
các vị tử đạo núi Sinai, các vị tử đạo thành Raithu
Dt 1:1-6; Mc 1:14-20.
09-12 (AL)
Thứ Ba
15
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 15 tháng Giêng
Thánh Phaolô Ẩn Tu
(233 - 345)
Những gì chúng ta thực sự biết về cuộc đời Thánh Phaolô Ẩn Tu thì không rõ đó có phải là dữ kiện hay truyền thuyết. Ðược biết ngài sinh ở Ai Cập, là nơi ngài mồ côi cha mẹ khi 15 tuổi. Ngài còn là một thanh niên có học thức và đạo đức. Trong thời kỳ bách hại của vua Decius ở Ai Cập năm 250... »Đọc tiếp...
Thứ Ba trong Tuần Thứ Nhất Mùa Thường Niên
Dt 2:5-12; Mc 1:21-28.
10-12 (AL)
Thứ Tư
16
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 16 tháng Giêng
Thánh Berard và Các Bạn
(c. 1220)
Rao giảng Tin Mừng thường là công việc nguy hiểm. Rời bỏ quê hương và thích ứng với các nền văn hóa mới, chính phủ mới và ngôn ngữ mới thì đã đủ khó khăn; nhưng đôi khi sự tử đạo còn vượt quá mọi hy sinh này.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư trong Tuần Thứ Nhất Mùa Thường Niên
Dt 2:14-18; Mc 1:29-39.
11-12 (AL)
Thứ Năm
17
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 17 tháng Giêng
Thánh Antôn ở Ai Cập
(251 - 356)
Cuộc đời Thánh Antôn nhắc nhở chúng ta nhiều điểm về cuộc đời Thánh Phanxicô Assisi. Khi 20 tuổi, ngài thật cảm kích trước câu Phúc Âm, "Hãy đi và bán những gì anh có, và phân phát cho người nghèo" (Máccô 10:21b), và Thánh Antôn... »Đọc tiếp...
Thứ Năm trong Tuần Thứ Nhất Mùa Thường Niên
Thánh Antôn, Ab
Dt 3:7-14; Mc 1:40-45.
12-12 (ÂL)
Thứ Sáu
18
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 18 tháng Giêng
Thánh Charles ở Sezze
(1613 - 1670)
Thánh Charles nghĩ rằng Thiên Chúa gọi ngài đi truyền giáo ở Ấn Ðộ, nhưng ngài chưa bao giờ được đặt chân đến đó. Thiên Chúa đã có những hoạch định khác tốt đẹp hơn cho ngài. John Charles Marchioni sinh ở làng Sezze, phía đông nam của Rôma trong một gia đình nghèo nàn.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu trong Tuần Thứ Nhất Mùa Thường Niên
Dt 4:1-5.11; Mc 2:1-12.
13-12 (AL)
Thứ Bảy
19
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 19 tháng Giêng
Thánh Fabian
(250)
Fabian là một giáo dân bình thường ở Rôma từ quê lên tỉnh vào một ngày khi giáo sĩ và dân chúng chuẩn bị chọn vị tân giáo hoàng. Có lẽ ngài đến Rôma cũng giống như nhiều người ngày nay đến Rôma trong thời gian tuyển chọn giáo hoàng.... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy trong tuần Thứ Nhất Mùa Thường Niên
Dt 4:12-16; Mc 2:13-17.
14-12 (AL)
Chúa Nhật
20
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 20 tháng Giêng
Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
Về phương diện lịch sử, không có gì chắc chắn về Thánh Sebastian, ngoại trừ ngài là một vị tử đạo Rôma, được sùng kính ở Milan ngay trong thời của Thánh Ambrôsiô và được chôn cất ở Appian Way, có lẽ gần Ðền Thánh Sebastian ngày nay..... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ Hai Mùa Thường Niên
Is 62:1-5; 1Cr 12:4-11; Ga 2:1-11.
15-12 (AL)
Thứ Hai
21
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 21 tháng Giêng
Thánh Agnes
(c. 258?)
Các thiếu nữ có tên thánh là Lucia chắc phải thất vọng khi muốn tìm hiểu về vị thánh quan thầy của mình. Các sách cổ viết dài dòng nhưng rất ít chi tiết liên hệ đến truyền thuyết. Các sách mới đây cũng dài dòng dẫn chứng một sự kiện... »Đọc tiếp...
Thứ Hai trong Tuần Thứ 2 Mùa Thường Niên
Thánh Anê, đồng trinh, tử đạo. Lễ nhớ.
Dt 5:1-10; Mc 2:18-22.
16-12 (AL)
Thứ Ba
22
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 22 tháng Giêng
Thánh Vinh Sơn ở Saragossa
(c. 304)
Khi Ðức Giêsu có ý định bắt đầu "hành trình" của Người đến sự chết, Thánh Sử Luca viết Người "quyết tâm" đi về Giêrusalem. Ðây là sự can đảm không lay chuyển đặc biệt của các vị tử đạo. Những gì chúng ta biết về Thánh Vinh Sơn là từ nhà thơ Prudentius..... »Đọc tiếp...
Kính thánh tử đạo Mathêu Anphongsô Đậu và Phanxicô Tế, Lm.
Dt 6:10-20; Mc 2:23-28.
18-12 (AL)
Thứ Tư
23
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 23 tháng Giêng
Tôi Tớ Thiên Chúa Juan de Padilla
(1492 - 1542)
Khi rao giảng Tin Mừng của Ðức Kitô, Cha Juan không biết mình sẽ đến đâu, nhưng ngài tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho ngài sức mạnh để chu toàn ơn gọi của một nhà thừa sai. Ơn gọi của ngài đã dẫn đến cái chết vì đạo ở Kansas..... »Đọc tiếp...
Thứ Tư trong Tuần Thứ 2 Mùa Thường Niên
Dt 7:1-3.15-17; Mc 3:1-6.
18-12 (AL)
Thứ Năm
24
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 24 tháng Giêng
Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
(1567 - 1622)
Cha của Phanxicô dự định cho chàng là một luật sư để có thể thế chỗ ông trong nghị viện tỉnh Savoy nước Pháp. Vì lý do đó Phanxicô được gửi đến Padua để học luật. Sau khi đậu bằng tiến sĩ, chàng trở về nhà, và đúng lúc ấy, chàng ngỏ ý muốn đi tu làm linh mục...
Thánh Phanxicô Salê, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Dt 7:25-8:6; Mc 3:7-12.
19-12 (AL)
Thứ Sáu
25
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 25 tháng Giêng
THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI (Lễ kính)
Bekehrung des Apostels Paulus
Toàn thể cuộc đời của Thánh Phaolô có thể nói hệ tại ở một biến cố -- ngài được gặp Ðức Giêsu trên đường đi Damascus. Ngay khoảng khắc đó, mọi sự hăng say của một người nhiệt huyết như ngài đều trở nên vô ích, như quả đấm ngàn cân của một tay quyền anh bị hụt hẫng... »Đọc tiếp...
THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI (Lễ kính)
Bekehrung des Apostels Paulus
Thứ Sáu trong Tuần Thứ 2 Mùa Thường Niên
Cv 22: 3-16; Mc 16: 15-18.
20-12 (AL)
Thứ Bảy
26
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 26 tháng Giêng
Thánh Timôtê và thánh Titô, giám mục (Lễ nhớ) Chúa nhật 3 thường niên
Thánh Timôtê (c. 97?): Qua Tân Ước, những gì chúng ta biết được về cuộc đời Thánh Timôtê thì giống như của một giám mục bận rộn ngày nay. Ngài được vinh dự tháp tùng Thánh Phaolô, và cả hai đều được ưu tiên rao giảng phúc âm và chịu đau khổ.... »Đọc tiếp...
Thánh Gioan Neumann Gm
Thứ Bảy trong Tuần Thứ 2 Mùa Thường Niên
2Tm 1:1-8 hoặc Tt 1, 1-5; Mc 1:14-20 hoặc Ga 21:15-17.
21-12 (AL)
Chúa Nhật
27
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 27 tháng Giêng
Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). (1470 - 1540)
Vào lúc 56 tuổi, Angela Merici từ chối lời yêu cầu của Ðức Giáo Hoàng. Ngài biết Ðức Clêmentê VII muốn ban cho ngài một vinh dự lớn lao và một cơ hội vĩ đại để phục vụ khi đức giáo hoàng yêu cầu ngài nhận trách nhiệm lãnh đạo một dòng nữ tu chuyên về điều dưỡng.... »Đọc tiếp...
Thánh Angêla Mêrici, đồng trinh, lập Dòng
CHÚA NHẬT 3 MÙA THƯỜNG NIÊN
Nkm 8:2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12:12-30; Lc 1:1-4.4:14-21.
22-12 (AL)
Thứ Hai
28
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 28 tháng Giêng
Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ)
(1225 - 1274)
Mọi người đều đồng ý rằng Thánh Tôma Aquinas là tiếng nói trổi vượt của truyền thống Công Giáo về lý lẽ và về sự mặc khải của Thiên Chúa. Ngài là một bậc thầy vĩ đại của Giáo Hội Công Giáo thời trung cổ, và được vinh danh với tước vị Tiến Sĩ Hội Thánh và Tiến Sĩ Thiên Thần.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai trong Tuần Thứ 3 Mùa Thường Niên
Dt 9:15. 24-28; Mc 3:22-30.
23-12 (Mậu Tuất)
Thứ Ba
29
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 29 tháng Giêng
Thánh Genevieve
Thánh Genevieve sinh khoảng năm 422 ở Nanterre, là ngôi làng nhỏ bé cách Balê chừng bốn dặm. Ngay khi còn nhỏ, thánh nữ đã tận hiến cuộc đời cho Ðức Giêsu. Sau khi cha mẹ từ trần, Genevieve sống với bà nội. ..... »Đọc tiếp...
Thứ Ba trong Tuần Thứ 3 Mùa Thường Niên
Dt 10:1-10; Mc 3:31-35.
24-12 (AL)
Thứ Tư
30
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 30 tháng Giêng
Thánh Tôma KHUÔNG, linh mục - (+1860)
Thánh Hyacintha ở Mariscotti - (1585 - 1640)
Thánh Tôma Khuông sinh quán tại Hưng Yên, là một linh mục thuộc dòng Ða Minh. Một hôm khi đi qua cầu Trần Xá, vì ngài tránh không đạp Thánh Giá do quân lính đặt giữa cầu, nên bị bắt và bị tống giam...... »Đọc tiếp...
Kính thánh tử đạo Tôma Khuông, Lm.& Thánh Hyacintha
Thứ Tư trong Tuần Thứ 3 Mùa Thường Niên
Dt 10:11-18; Mc 4:1-20.
25-12 (AL)
Thứ Năm
31
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 31 tháng Giêng
Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ
Gioan Boscô sinh vào ngày Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời năm 1815 trong một gia đình nông dân nghèo khó miền quê nước Ý. Ngài mồ côi cha năm lên 2 tuổi. Boscô rất ham học nhưng nghèo nên không có tiền đến trường.... »Đọc tiếp...
Thánh Gioan Boscô, linh mục (Lễ nhớ)
Thứ Năm trong Tuần Thứ 3 Mùa Thường Niên
Dt 10:19-25; Mc 4:21-25.
26-12 (AL)

LỊCH PHỤNG VỤ Tương thích với trình duyệt Firefox 3.6.8 và độ phân giải 1024x768

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu ĐạoNhấn Trở Về Đầu Trang
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI