HỘI CẦU NGUYỆN ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG
Bergkamen và vùng Phụ cận
Chương Trình Sinh Hoạt
Lịch Lễ Hội Cầu Nguyện Tháng 8 Năm 2013
THÁNG

8

N
Ă
M

2
0
1
3
Chúa Nhật
ngày 19.8
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH
ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG
BỔN MẠNG HỘI CẦU NGUYỆN
(Nhằm ngày 22 tháng 8 Lễ Nhớ trong năm)
vào lúc 15 giờ 00
tại Nhà Thờ Herz Jesu
Gabelsbergerstr. 04
59425 Unna KönigsbornNhấn Trở Về Diễn Đàn Tu Đạo
Unna KönigsbornNhấn Trở Về
Đầu Trang