CỘNG ĐỒNG THÁNH MICAE
Tổng Giáo Phận Paderborn và Giáo Phận Essen


CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ - LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ SỐNG ĐẠO
PHỤNG VỤ NĂM B THÁNG 10 NĂM 2015
THỨ NGÀY THÁNG NĂM THỜI GIAN THÁNH LỄ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Thứ Sáu 02.10.2015 19 giờ 00 Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu St. Michael, Westerbleichstr. 42 44147 Dortmund
Thứ Bảy 03.10.2015 14 giờ 00 Thánh Lễ Bổn Mạng CĐ Têrêsa Nhà Thờ Christ König, Steigerweg 1, 45473 Mülheim Nhà Cha T.Ú
Chúa Nhật 04.10.2015 14:00 giờ Thánh Lễ
15:00 – đến 18:00 giờ Liên Hoan
Thánh Lễ Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Nhà Thờ Christ König, Steigerweg 1, 45473 Mülheim Nướng thịt tại sân Nhà Cha T.Ú
Thứ Bảy 10.10.2015 15:00 Thánh Lễ TL Bổn Mạng Cộng Đoàn Mẹ Fatima Hl. Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 7, 44649 Herne
Chúa nhật 11.10.2015 14:30 Giải Tội
15:00 Thánh Lễ
Thánh Lễ Zur Heilige Familie, Ginsterweg 44, 45149 Essen
Thứ Bảy 17.10.2015 15:00 Thánh Lễ Thánh Lễ Bổn Mạng CĐ Thánh Mẫu Mân Côi Christ-König, Overbergstr. 67, 58099 Hagen Hagen-Witten
Thứ Bảy 24.10.2015 14:30 GT, 15:00 Thánh Lễ Thánh Lễ CĐ St. Bonifatius, Stieghorster Str. 31, 33605 Bielefeld
Thứ Bẩy 31.10.2015 14:00 giờ Thánh Lễ TL Giỗ LH Giuse Thân Phụ Ông Chính, Ông Dũng - và giỗ 3 năm LH Phêrô Thân Phụ Bà Dũng Ngọc St. Barbara, Am Römerberg 1, 59192 Bergkamen Thánh Lễ Giỗ 2 LH Giuse & Phêrô

Trở Về Trang vừa xemNhấn Trở Về Diễn Đàn Tu ĐạoNhấn Trở Về Đầu Trang