HỘI CẦU NGUYỆN ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG
Bergkamen và vùng Phụ cận
Chương Trình Sinh Hoạt
Lịch Lễ Hội Cầu Nguyện Tháng 8 Năm 2014
THÁNG

8

N
Ă
M

2
0
1
4
Thứ Bảy
ngày 23.8
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH
ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG
BỔN MẠNG HỘI CẦU NGUYỆN
(Nhằm ngày 22 tháng 8 Lễ Nhớ trong năm)

vào lúc 15 giờ 00
tại Nhà thờ St. Barbara
Am Römerberg 1
59192 Bergkamen-Oberaden

Thánh lễ do Linh mục Tuyên Úy chủ lễ và cha cố Phêrô Nguyễn Trọng Quý cùng đồng tế.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu xin Chúa cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa là những Linh hồn:

Anna Lê Thị Ớ
Giuse Đồng Văn Miện
Têrêsa Nguyễn Thị Việt
Tôma Phạm Hữu Thiện
Anna Trần Thị Huê
Giacôbê Trương Lịch
Gioan Nguyễn Kim Lan
Giuse Nguyễn Đức Thành
Giuse Trương Tuấn
Augustinô Trân Công Linh
Giuse Nguyễn Vũ Hưng
Maria Hùynh Thị Tuyết Mai
Đaminh Phạm Văn HIếu
Phêrô Nguyễn Duy Triệu (và)
Giacôbê Vũ Văn Vinh...(mà)

Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì cũng được sống lại như Chúa Giêsu Kitô, và xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa trong ngày phán xét.

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu Đạo
Bergkamen-OberadenNhấn Trở Về
Đầu Trang