Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa
-
Chủ Trương
Phụng Vụ
Đăng Ký
Đăng Nhập
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Suy Niệm: “Hoạt động Tông đồ là niềm vui hạnh phúc và lợi ích vĩ đại, là đồng trách nhiệm của người tín hữu Công Giáo, như chóp đỉnh cao cả nhất của mọi đặc ân, chúng ta được tháp nhập và tham dự vào ba thiên chức của Chúa Kitô là:"Tư tế, Tiên tri và Vương giả" mang trong mình sứ vụ loan báo "TIN MỪNG Cứu Độ CHÚA GIÊSU KITÔ" đến với nhân loại„. (Tu Đạo)

www.tu-dao.com

Niên Lịch Phụng Vụ Tháng 6 Năm C 2019

!!!Bạn Đăng Ký Làm "THÀNH VIÊN" Sẽ Có Nhiều Quyền Lợi và "Sẽ Không Thấy Quảng Cáo"!!!

Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jan 19, 2014 2:10 pm
Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa Uc?export=view&id=3bgavat10Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa Uc?export=view&id=3bgavat12Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa Uc?export=view&id=3bgavat13
Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa Uc?export=view&id=3bgavat15AdminChúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa Uc?export=view&id=3bgavat17Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa Uc?export=view&id=3bgavat18
Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa Uc?export=view&id=3bgavat19Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa Uc?export=view&id=3bgavat21Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa Uc?export=view&id=3bgavat22
DIỄN ĐÀN
TU ĐẠO VIỆT NAM
Admin
Tước hiệu
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
online
Tuyên Dương Huân Chương Tuyên Dương Huân Chương :

Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa 2 Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa Th_23 Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa Th_2q
Hạng Nhất Sao Sáng


Capricorn online

Bài gửiTiêu đề: Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa

Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa

BÀI ĐỌC I: Is 49, 3. 5-6
"Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đã phán cùng tôi: "Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi". Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: "Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu".
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.

  Xướng: 1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
  2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến".
  3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy lòng con.
  4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.


BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 1-3
"Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta".
Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.
Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 29-34
"Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần'. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".
Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM TIN MỪNG
ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA, ĐÂY ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN

Trong Chúa Nhật Thứ Hai Thường Niên Năm A hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe Phúc Âm Thánh Gioan, (thay vì Matthêu như thường lệ của năm A) như sự tiếp tục sứ vụ công khai của Chúa Giêsu qua việc gặp gỡ Gioan Tiền Hô để chịu phép rửa. Điều khác biệt với ba phúc âm nhất lãm, đó là ngay từ khởi đầu Tin Mừng, thánh Gioan thánh sử đã trình bày những tước hiệu, đúng hơn là những mạc khải khác nhau về Chúa Giêsu, như Ngôi Lời trở nên người phàm (Jn 1:1-2:14), Ánh sáng thế gian (Jn 1:4-9), Con Một Thiên Chúa (Jn 1:14-18), Con Thiên Chúa và Vua Israel (Jn 1:49), . . . Những mạc khải đó không có từ đầu trong 3 Tin Mừng Nhất Lãm, nhưng được tiệm tiến biểu lộ. Nhờ thế, chúng ta hiểu rõ hơn điều mà Gioan Tiền Hô tuyên bố về Chúa Giêsu trong Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay.

Chắc chắn có nhiều suy niệm về từng câu của Tin Mừng, nhưng điểm quan trọng mà Gioan Tiền Hô tuyên bố ngay khi gặp Chúa Giêsu: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian." Người ta có thể thắc mắc tại sao lại gán tước hiệu Chiên cho Chúa Giêsu. Gioan Tiền Hô sống trong bầu khí mong đợi Đấng Messia như bao người Do Thái khác, nên chắc chắn ông am tường về những tiên đoán của các tiên tri về Đấng Messia. Chẳng hạn như tiên tri Isaia trong Bài Ca Người Tôi Tớ nói về Đấng Messia như chiên hiền lành bị đem đi sát tế (Is. 53:7); hoặc như tiên tri Giêrêmia so sánh người Do Thái thời lưu đầy ở Ai Cập với chiên chịu sát tế, mà sau này trong cuộc vượt qua máu của chiên đực được bôi lên cửa như dấu của sự giải thoát (Jr. 11:19). Ngoài ra điểm dễ hiểu nhất về hình ảnh chiên sát tế trong Cựu Ước: đó là mỗi ngày trong nghi lễ trước cửa đền thờ Giêrusalem, người Do Thái đều tế lễ một con chiên như dấu chỉ xin ơn tha tội; và điều này được thánh Phaolô thay thế bằng việc Chúa Giêsu tế lễ chính mình một lần thay cho tất cả (Dt. 7:27; 9:28; 10: 14). Do đó, cho dù ngày nay, hình ảnh chiên không còn quen thuộc với chúng ta khi so sánh với Chúa Giêsu, nhưng lại là một Nghi Lễ của sự sát tế không ngừng trong các Thánh Lễ, mà Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa đang thực hiện để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Chiên Thiên Chúa đã được Giáo Hội tiên khởi mừng kính trong các nghi lễ bẻ bánh, và nghi lễ đó tiếp tục mãi trên bàn thờ trong Giáo Hội Chúa Kitô cho đến tận thế.

Suy gẫm về hành động chịu sát tế của Chiên Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, sẽ mời gọi chúng ta hướng về ơn cứu độ có một không hai trong các hành động giải phóng mà con người thường thực hiện mỗi khi tặng cho các anh hùng dân tộc. Tuy nhiên điều vô cùng khác biệt giữa Chúa Giêsu Kitô và họ: Đó là Chúa Giêsu chọn con đường giải phóng nhân loại khỏi tội và sự chết muôn đời bằng việc chính Người trở thành Chiên chịu sát tế. Người gánh trên mình mọi tội lỗi nhân loại và chịu sát tế trong cuộc khổ nạn đẫm máu trên đồi Golgotha. Người không hô hào kêu gọi những đồng minh, hay dân chúng đi theo mình, ngay cả các tông đồ thân cận hoan hô đả đảo và thực hiện bạo lực để giải phóng con người. Chúng ta nhớ lại trong vườn cây dầu Người đã quở trách Phêrô: Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Trái lại, các cuộc cách mạng và giải phóng của con người đều dùng bạo lực và bạo tàn; và sau khi thành công, thì bạo tàn và bất công có khi còn tăng lên hơn tình trạng chưa gải phóng nữa! Điều khác biệt đó cho chúng ta tôn vình Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa như Thánh Gioan Tiên Hô công bố, vì Người chính là Chiên tình yêu Cứu Độ của Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, mà Thánh Gioan thánh sử công bố trong những mạc khải về Người ngay từ trang đầu của Tin Mừng.

Một điều nữa cũng giúp chúng ta chú ý điều Gioan Tiên Hô nói: "Có người đến sau tôi, nhưng trổi vượt hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến để làm phép rửa trong nước. . .Chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." Dĩ nhiên chúng ta chỉ hiểu được ý nghĩa mạc khải về Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa qua mạc khải này. Gioan Tiền Hô chắc chắc cách này hay cách khác đã biết Chúa Giêsu là bà con với mình. Nhưng Ngài vẫn nói: tôi không biết Người. Điều Gioan Tiền hô biết Chúa Giêsu là về phương diện tương quan nhân loại. Còn điều ngài không biết thì thuộc về mạc khải được dấu kín nơi con người Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa (Jn 1:14-18), là Ngôi Lời trở nên người phàm (Jn 1:1-2:14). Chỉ khi nào Thiên Chúa mạc khải cho ngài, như những điều ngài vừa nói, ngài mới có thể xác định về Đấng đến sau mình, nhưng trổi vượt hơn mình. Điều chúng ta nhận ra ở đây qua mạc khải của Gioan Tiền Hô: Đó là Đấng đến rửa nhân loại trong Thánh Thần. Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa hòa nhập trong Đức Kitô và khởi đầu cuộc sáng thế mới. một cuộc sáng thế cứu độ và rửa sạch tội lỗi nhân loại trong máu Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, mà thế giới được đổi mới và từ từ xum họp trong Nước Thiên Chúa.

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Chiên Thiên Chúa, chúng ta tham dự Thánh Lễ hằng ngày và hằng tuần. Tuy nhiên niềm tin ấy, chi trở thành hiện thực khi biết đổi tầm nhìn, cách sống đạo sống động và tích cực như hy lễ thực sự trong Con Chiên chịu sát tế. Đôi khi người ta nghĩ mình đã biết Chúa Giêsu, nhưng có thể chỉ là những cách biết theo vẻ bề ngoài và dựa trên bản chất nhân loại (kiểu Gioan Tiên Hô bà con với Chúa Giêsu). mà không biết Người là Con Thiên Chúa đang chịu sát tế, khi chính mình không chấp nhận ý Chúa hy sinh như của lễ trong cuộc sống, hoặc không chịu chấp nhận anh em mình là anh em con một Cha trên trời. Đây là một thử thách lớn lao cho mỗi người chúng ta khi mang trên mình danh hiệu Kitô hữu. Vì thế, mỗi khi tham dự Thánh Lễ và công bố hay ca hát: Đây Chiên Chúa,... chúng ta hãy hòa mình với Chúa Giêsu chiên Thiên Chúa, và quyết tâm xóa bỏ mọi ngăn cách mình trong tương quan với Chúa và với anh chị em mình, chúng ta sẽ hiểu và có thể sống đức tin và mầu nhiệm cứu chuộc trong mạc khải thánh Gioan Tiên Hô công bố: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


SỨ ĐIỆP CHÚA GIÊSU TRONG SÔNG GIOĐAN_Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

Điều rất thú vị khi tìm hiểu về giòng sông Giođan nơi Chúa Giêsu bước xuống để chịu Gioan Baotixita làm phép rửa cho Ngài.

Thứ nhất, vì sông Gioađan là sông duy nhất nằm giữa sa mạc, khởi đầu từ đồi Hecmôn với thác đổ cuồn cuộn, xuyên qua biển hồ Galilê,chạy qua thung lũng và sa mạc Giođan, rồi kết thúc tại biển chết. Độ cao từ đồi Hecmôn đến biển chết độ 520 mét; chiều dài là 220 kilô mét, và độ sâu dưới mặt biển khoảng gần 400 mét.

Thứ hai, hiện quanh sông Giođan đã có khoảng 10 Nhà thờ được xây cất như những địa điểm đánh dấu Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan kể từ thế kỷ thứ 4-5 tới bây giờ. Và như thế, cũng xuất hiện những địa điểm khác nhau mà khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến để thăm viếng hoặc chịu phép rửa tội dưới sông Giođan, chẳng hạn như địa điểm rửa tội ở Qasr el Yahud trong lãnh thổ vương quốc Giođan, nơi có Nhà thờ mang tên Byzantine được xây vào thế kỷ thứ 4-5. Cũng tại nơi đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chỗ chính xác mà họ cho là nơi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa của Gioan Tiền Hô (dựa vào Tin Mừng Gioan 1:28).

Ngoài ra còn một địa điểm khác đã, và đang thu hút vô số khách hành hương đến thăm và rửa tội: Đó là Yardenit được thiết lập vào năm 1981 trong lãnh thổ Do Thái do hoàn cảnh an ninh khiến cho xảy ra việc đóng cửa địa điểm ở Qasr el Yahud vào lúc đó. Hiện nay, gần như an ninh đã cải tiến rất nhiều để đón các du khách đến các khu vực này, nhất là tại biển chết với cảnh đẹp huy hoàng do các khách sạn và sự êm đềm cũng như hấp lực của nước biển, khí hậu và bầu trời..., đặc biệt vào Mùa Đông.

Thứ ba, chính địa lý của sông Gioađan đã làm nổi bật ý nghĩa của phép rửa mà Chúa Giêsu chịu. Đây là nơi sâu thẳm mà Chúa Giêsu đã bước xuống để nhập bọn với những người tội lỗi đến cùng chịu thống hối và thanh tẩy (sâu thẳm như trời xuống đất, như sự sống nhập vào sự chết). Chúng ta nhớ lại vừa mừng Giáng Sinh của Ngài với mầu nhiệm nhập thể. Trong đêm Giáng Sinh, Chúa Giêsu đã chọn nhập cuộc và sống với những người nghèo hèn mục đồng vô gia cư. Sứ điệp cứu thế của Chúa mở ra ngay từ ngày Sinh Nhật của Người. Hôm nay vào khoảng tuổi 30, Người xuống giòng sông Giođan cùng với những người tội lỗi để mang vào mình thân phận của họ; để khi bước ra khỏi giòng nước, đã khiến Trời mở ra cho con người. Thiên Chúa Cha giới thiệu Chúa Giêsu cho nhân loại: Đây là Con Ta rất yêu dấu; còn Thánh Thần Chúa nhập vào Người tạo ra mầm sống mới trong Chúa Giêsu Thiên Chúa làm người. Sứ vụ của Chúa Giêsu khởi đầu từ đây, và nhân loại sẽ cùng được thanh tẩy bởi nước và Thánh Thần của Người, để họ cùng bước vào trời mới, tức Trời mở ra, hay đúng hơn là được Thiên Chúa đón nhận như những người con trong Nước của Ngài. Đây là lần đầu tiên nhân loại được mạc khải huyền nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Suy gẫm về Bí Tích Rửa Tội như một ơn diệu kỳ của Chúa tặng ban cho nhân loại qua Chúa Giêsu Kitô, người ta sẽ không ngạc nhiên khi thế giới Kitô giáo coi sông Giođan nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan Tiền Hô là nơi diệu kỳ và nhiệm mầu thứ ba, sau Belem nơi Chúa Giêsu Giáng Sinh và đồi Golgotha nơi Chúa Giêsu chịu chết. Họ lũ lượt kéo nhau xuống giòng sông Giođan chịu phép rửa vào sau Lễ Hiển Linh hàng năm, như muốn cùng bước đi với Chúa Giêsu trong cuộc sống dương thế, và từng bước thanh tẩy trên hành trình đức tin.

Nếu bạn có thì giờ, bạn cũng có thể đến thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại Giođan, để cảm nhận sự kỳ diệu của ơn thánh, tức ơn biến đổi của Bí Tích Rửa Tội, khiến bạn trở thành con Thiên Chúa. Nếu không có giờ hành hương, bạn hãy gẫm suy về ơn Bí Tích Rửa Tội của mình, để bắt đầu cuộc sống mỗi ngày theo từng nhịp thở, bước đi, lời nguyện và từng hành động hòa nhập với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Ngài đã một lần bước xuống giòng sống Giođan chịu Gioan Rửa, để hoàn tất đức công chính như Ngài trả lời Gioan; tức là hoàn tất sứ điệp cứu độ, để thánh hóa và làm cho cả nhân loại trở nên công chính, thánh thiện, đáng hưởng niềm hoan lạc trong Nhà Cha của Ngài.


Lm. Raphael Xuân Nguyên


* Hãy trân trọng BÀI VIẾT và khích lệ NHẤN NÚT thay lời CẢM ƠN!

Nhấn In

Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Thường Niên Năm A (19-1-2014) - Suy Niệm Lời Chúa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
XEM TIẾP CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
BÀI VIẾT MỚI CÙNG CHUYÊN MỤC:
  BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
   .::§QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN§::.

   Kính chào Quý vị thân mến trong Chúa Kitô!
   CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI, là một Diễn đàn hoàn toàn Độc lập vô vị lợi đặc biệt chú trọng nhiều về mặt Tâm linh.
   Diễn Đàn rất hoan nghinh mọi ý kiến tham gia của Độc giả. Tuy nhiên, đề nghị Quý vị vui lòng soạn thảo Văn bản bằng tiếng Việt.
   >>Xem cách gõ tiếng Việt
   #Phần Bình luận tạo điều kiện cho việc Thảo luận, nêu và Giải đáp Thắc mắc, qua mọi chia sẻ đóng góp ý kiến từ Quý vị.

   §§§ Sau đây là những Quy Định đặc biệt cần Lưu ý: §§§

    *Quan tâm và tôn trọng những lời bình luận, đặc biệt là Cộng đoàn Dân Chúa nói chung.
    *Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự, có tính nhục mạ, bất kính, miệt thị. Vô tình tự đánh mất đạo đức phẩm giá bản thân và được coi là làm gương xấu cho người đời.
    *Không nhiễu sách, vu khống, nói sai sự thật, hoặc mạo nhận một ai. Làm mất danh dự, tư chất con người. Kể như phạm Điều Răn thứ Tám trong 10 Điều Răn Đức Chúa Trời.
    *Tất cả các ngôn ngữ lập trình (html), đường dẫn (link) và Quảng cáo xin miễn đăng.

    *Bài viết ký tên Tác giả không nhất thiết phản ảnh lập trường của Diễn đàn.
    *Nội dung những Lời bình sẽ được xem 24/24. Ban Biên Tập tôn trọng ý kiến của người viết, nhưng dành quyền sửa đổi lời văn, lược trích và tái bản, để phù hợp với thời đại mới.
    *Diễn Đàn có quyền từ chối miễn đăng hoặc xóa bỏ bất cứ Bài viết và Lời bình nào không phù hợp với các Quy Định nói trên.


   Chúa Giêsu sẽ vui và hài lòng khi thấy Bạn thao tác quyền hạn của Bạn trong việc Đăng Bài Mới hoặc Gửi Lời Bình, mong Bạn làm Thành viên, để cùng phát triển Diễn Đàn, đón nhận Tin Mừng Cứu Độ Chúa Giêsu Kitô cho chính mình và mang đến cho mọi người trên Thế giới.

   Kính mong Quý vị cảm thông và quan tâm. Chân thành cảm ơn. Cầu chúc Quý vị nhiều vui vẻ, hạnh phúc và an bình trong Chúa Kitô.

   TM/DIỄN ĐÀN

   Chú ý:
   * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu tầm).
   * Hãy nhấn nút để khích lệ người viết, khi thấy bài hay đáng trân trọng.
   Kiểu Gõ KennyStudio : Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp

   Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
   TU ĐẠO :: www.tu-dao.com :: BAN MỤC VỤ :: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA :: PHỤNG VỤ NĂM A-

   Suy Niệm
   Lời Chúa

   Lời Ngài chính là đường dẫn ta về quê trời, là sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, là sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy Niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta.
   “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xẩy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.
   (Lc 21, 36).

   FX.P
   Google
   TìmTrên web
   Trong DIỄN ĐÀN TU ĐẠO
   Liên lạc -Trang chủ -[Đăng Nhập]-Nhấn vào để:-[ Thoát ]
   Múi giờ GMT + 7. Hôm nay: Tue Jun 18, 2019 10:55 am.
   Style by Phanxico Xavie TonyP.
   Vbb-ripped by Thien An Kenny Pham
   Powered by phpbb2 ® Version 2.0
   Copyright ©2012 - 2013, Forumotion Ltd.
   Tương thích với trình duyệt Firefox 3.6.8 và độ phân giải 1024x768
   Thông Tin Mạng Lưới Toàn Cầu
   DIỄN ĐÀN TU ĐẠO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
   Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Tu Đạo Unna Germany
   Liên hệ: tudaode@yahoo.com, thienan_videostudio@yahoo.com
   Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
   CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN TU ĐẠO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
   Mở Chat Box
   Đầu trang
   Giữa trang
   Cuối trang