NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019
TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
PHANXICO XAVIE Tony Điểm Phạm THIẾT KẾ & TRÌNH BÀY DỰA THEO LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM C THÁNG 7 NĂM 2019
Ý Chỉ Cầu Nguyện từ Đức Thánh Cha Phanxicô:THÁNG CẦU NGUYỆN CÔNG LÝ & HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI.
Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.( Ga 14, 5 ).
Ý cầu nguyện:Xin Chúa soi sáng cho những ai thi hành Công Lý luôn biết thành thật, liêm chính, can đảm và hy sinh, ngỏ hầu mang lại nền Hòa Bình chân chính cho Thế Giới.
THỨ
NGÀY
LỄ PHỤC
GƯƠNG THÁNH
CHỦ ĐỀ THÁNH LỄ
LỊCH ÂM
Thứ Hai
01
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 01 tháng 7
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Chân Phước Junipero Serra, Lm Dòng
Thứ Hai Tuần XIII MÙA THƯỜNG NIÊN
St 18:16-33; Mt 8:23-27.
29-5 (AL)
Thứ Ba
02
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 02 tháng 7
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba Tuần thứ Mười Ba Mùa Thường Niên
St 19:15-29; Mt 8:23-27.
30-5 (AL)
Thứ Tư
03
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 3 tháng 7
Thánh Tôma Tông Ðồ
Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Linh Mục (+1853)
Thánh Tôma, còn gọi là Ðiđimô, người xứ Galilêa là một trong số mười hai môn đệ của Chúa Giêsu. Phúc Âm, đặc biệt là Phúc Âm thánh Gioan, đã cho ta thấy ngài là người rất nhiệt thành và tận tụy.... »Đọc tiếp...
Thánh Tôma, Tông Đồ (Lễ kính) - Kính thánh tử đạo Philipphê Phan Văn Minh, Lm.
Thứ Ba Tuần Thứ 13 Mùa Thường Niên

Ep 2:19-22; Ga 20:24-29.
01-6 (AL)
Thứ Năm
04
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 04 tháng 7
Thánh Elisabeth Lusitania
Hoàng Hậu Bồ Ðào Nha (1271-1336)
Thánh Giuse Nguyễn Ðình Uyển, Thầy Giảng (+1838)
Elisabeth sinh năm 1271, là con vua Aragon Pierre II. Thánh nữ được ca tụng … Thầy giảng Giuse Nguyễn Ðình Uyển, nguyên quán tại Ninh Cường (Nam Ðịnh), bị bắt ngày 29/5/1838 và.... »Đọc tiếp...
Thánh Elizabeth nước Bồ Đào Nha - Kính thánh tử đạo Giuse Uyển, Thày giảng.-
Thứ Năm Tuần Thứ 13 Mùa Thường Niên
St 22:1b-19; Mt 9:1-8.
02-6 (AL)
Thứ Sáu
05
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 05 tháng 7
Thánh Tôn Maria Zacaria, Linh Mục Lập Dòng (1509-1539)
Tôn Maria Zacaria chào đời tại Crémore trong một gia đình quyền quý, năm 1509. Ngài được mọi người yêu mến ngay từ thuở nhỏ vì đức trong sạch và lòng bác ái.... »Đọc tiếp...
Thánh Antôn Zaccaria, Lm
Thứ Sáu Tuần Thứ 13 Mùa Thường Niên
St 23:1-4,19; 24:1-8.62-67; Mt 9:9-13.
03-6 (AL)
Thứ Bảy
06
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 06 tháng 7
Thánh Maria Goretti, Ðồng Trinh Tử Ðạo (1890-1902)
Thánh nữ Maria Goretti sinh năm 1890 tại miền Pontins nước Ý. Năm 12 tuổi, Goretti được rước lễ lần đầu. Thánh nữ cố gắng bảo toàn đức trong sạch như một bông huệ trắng ngần để.... »Đọc tiếp...
Thánh Maria Goretti, Đttđ - Thứ Bảy trong Tuần Thứ 13 Mùa Thường Niên
St 27:1-5.15-29; Mt 9:14-17.
04-6 (AL)
Chúa Nhật
07
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 07 tháng 7
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 14 Mùa Thường Niên
Is 66:10-14c; Gl 6:14-18; Lc 10:1-12.17-20.
05-6 (AL)
Thứ Hai
08
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 08 tháng 7
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai trong Tuần 14 Mùa Thường Niên
St 28:10-22a; Mt 9:18-26.
06-6 (AL)
Thứ Ba
09
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 09 tháng 7
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba trong Tuần 14 Mùa Thường Niên
St 32:23-33; Mt 9:32-38.
07-6 (AL)
Thứ Tư
10
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 10 tháng 7
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thầy Giảng (+1840)
Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm Xứ (+1840)
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh năm 1811 tại Ninh Bình. Từ nhỏ đã được vào nhà Chúa, dọn mình làm thầy giảng, theo giúp cha già Quế. Khi cha qua đời, ngài lại theo… Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh) là trùm xứ, đồng thời làm nghề thầy thuốc, đã cao niên. Bị bắt và giam cùng với Ðức Cha Cao, cha Ðiểm.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư trong Tuần 14 Mùa Thường Niên
Kính thánh tử đạo Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thày giảng và Antôn Quỳnh, Trùm họ.
St 41:55-57. 42:5-7a.17-24a; Mt 10:1-7.
08-6 (AL)
Thứ Năm
11
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 11 tháng 7
Thánh Bênêđictô, Tu Viện Trưởng
Bênêđictô chào đời năm 480, tại Norcia. Sự giáo dục đạo đức trong gia đình đã sớm làm cho ngài trưởng thành về phương diện luân lý. Dù mới chỉ là một thiếu niên 16, 17 tuổi, mà ngài đã.... »Đọc tiếp...
Thánh Benedictô (Biển Đức), Tu Viện Trưởng (Viện Phụ)
St 44:18-21.23b-29.45:1-5; Mt 10:7-15.
09-6 (AL)
Thứ Sáu
12
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 12 tháng 7
Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Ðê), Giáo Dân (+1841)
Thánh Phêrô Khanh, Linh Mục (+1842)
Thánh Anê Lê Thị Thành, người ta quen gọi là Bà Ðê, sinh khoảng năm 1781 tại Bái Ðền thuộc tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ, bà đã theo mẹ về quê ngoại…. Thánh Phêrô Khanh sinh năm 1780 tại Hòa Duệ thuộc tỉnh Nghệ An. Về sau, ngài dâng mình cho Thiên Chúa, và lãnh nhận thiên chức linh mục.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu trong Tuần 14 Mùa Thường Niên
Kính thánh tử đạo Anê Lê Thị Thành (Bà thánh Đê), Giáo dân và Phêrô Khanh, Lm.
St 46:1-7.28-30; Mt 10:16-23.
10-6 (AL)
Thứ Bảy
13
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 13 tháng 7
Thánh Henri II, Hoàng Ðế (937-1024)
Henri sinh năm 937, còn có biệt hiệu là Pieux, làm công tước miền Bavière năm 995, vua nước Ðức năm 1007 và là hoàng đế Rôma năm 1014. Suốt đời ngài đã tận tụy với công việc mở mang Giáo Hội..... »Đọc tiếp...
Thánh Henry - Thứ Bảy trong Tuần 14 Mùa Thường Niên
St 49:29-32.50:15-26a; Mt 10:24-33.
11-6 (AL)
Chúa Nhật
14
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 14 tháng 7
Thánh Camillô Lellis, Linh Mục
Lập Dòng (1550-1614)
Thánh Camillô sinh năm 1550, tại Bucchianicô, thuộc giáo phận Chieti, trong một gia đình quyền quý miền Lellis. Thời niên thiếu, ngài gia nhập quân đội và bắt đầu đua đòi ăn chơi phóng túng.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 15 Mùa Thường Niên
Đnl 30:10-14; Cl 1:15-20; Lc 10:25-37.
12-6 (AL)
Thứ Hai
15
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 15 tháng 7
Thánh Bonaventura (1221-1274)
Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Linh Mục (1766-1838)
Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thông) (+1855)
Thánh Bonaventura sinh tại Bagnorea miền Toscane năm 1221. Ngài trải qua thời niên thiếu tại dòng thánh Phanxicô Khó Khăn thành Assise (1243)..... »Đọc tiếp...
Thánh Bonaventure, Gmtsht
Kính thánh tử đạo Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Lm. và Anrê Nguyễn Kim Thông, Thày giảng.
Thứ Hai trong Tuần 15 MÙA THƯỜNG NIÊN
Xh 1:8-14.22; Mt 10:34-11:1.
13-6 (AL)
Thứ Ba
16
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 16 tháng 7
Ðức Bà Núi Carmêlô
Thánh Kinh đã ca tụng vẻ đẹp của Carmêlô như là một ngọn núi thánh. Vào thế kỷ IX trước Chúa Kitô, tiên tri Elia đã lên núi đó để giữ lòng trung thành với Thiên Chúa..... »Đọc tiếp...
Lễ Đức Mẹ núi Camelô
Thứ Ba trong Tuần Thứ 15 Mùa Thường Niên
Xh 2:1-15a; Mt 11:20-24.
14-6 (AL)
Thứ Tư
17
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 17 tháng 7
Thánh Augustinô Phan Viết Huy, Binh Sĩ...
Ba thánh Augustinô Phan Viết Huy, người làng Hạ Ninh, Nocôlao Bùi Ðức Thể quê tại Kiên Trung và Ða Minh Ðạt sinh quán Phú Nhai đều là binh sĩ thuộc phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư trong Tuần 15 Mùa Thường Niên
Xh 3:1-6,9-12; Mt 11:25-27.
15-6 (AL)
Thứ Năm
18
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 18 tháng 7
Thánh Augustinô Phan Viết Huy, Binh Sĩ;
Nicôlao Bùi Ðức Thể, Binh Sĩ;
Và Ða Minh Ðạt, Binh Sĩ (+1839)
Không Bình Luận...
Thứ Năm trong Tuần 15 Mùa Thường Niên
Kính thánh tử đạo Đaminh Đạo, Binh sĩ.
Xh 3:13-20; Mt 11:28-30.
16-6 (AL)
Thứ Sáu
19
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 19 tháng 7
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu trong Tuần 15 Mùa Thường Niên
Xh 11:10-12:14; Mt 12:1-8.
17-6 (AL)
Thứ Bảy
20
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 20 tháng 7
Thánh Giuse An (Diaz Sanjurjo), Giám Mục (+1857)
Ðức Cha Giuse An (Diaz Sanjurjo) là vị tử đạo đầu tiên của địa phận Trung (Trung Bộ Bắc Kỳ), nay là địa phận Bùi Chu..... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy trong Tuần 15 Mùa Thường Niên
Kính thánh tử đạo Giuse An, Gm.
Xh 12:37-42; Mt 2:14-21.
18-6 (AL)
Chúa Nhật
21
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 21 tháng 7
Thánh Laurensô Brindisi, Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh (1559-1619)
Jules César Russô sinh tại Brindisi, vùng Apulia, miền Nam nước Ý, vào năm 1559. Suốt cuộc đời ngài muốn trở thành một chiến sĩ của Thiên Chúa.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 16 Mùa Thường Niên
Kính thánh tử đạo Thánh Ignatiô Hy, Gm.
St 18:1-10a; Cl 1:24-28; Lc 10:38-42.
19-6 (AL)
Thứ Hai
22
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 22 tháng 7
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thánh Maria Mađalêna
Thứ Hai trong Tuần 16 MÙA THƯỜNG NIÊN
2Cr 5:14-17; Ga 20:1-2.11-18.
20-6 (AL)
Thứ Ba
23
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 23 tháng 7
Thánh Bregitta, Góa Phụ (1303-1373)
Thánh Brigitta sinh năm 1303 tại Thụy Ðiển (Suède). Cha mẹ ngài là bậc vị vọng và rất đạo đức. Ngài thích suy gẫm về sự thương khó Chúa. Kết hôn với ông Ulf Gusmarsson, quận công miền Névécie.... »Đọc tiếp...
Thánh Bridget, Tu Sĩ
Xh 14:21-15:1; Mt 12:46-50.
21-6 (AL)
Thứ Tư
24
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 24 tháng 7
Thánh Giuse Hiền (Fernandez), Linh Mục (+1838)
Thánh Giuse Hiền (Fernandez) sinh năm 1774 tại Ventosa Clivi trong nước Tây Ban Nha. Lớn lên, ngài trở thành linh mục trong dòng thánh Ða Minh. Năm 1806, linh mục Giuse Fernandez sang Việt Nam.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư trong Tuần Thứ 16 Mùa Thường Niên
Kính Thánh tử đạo Giuse Hiền, Lm.
Xh 16:1-5.9-15; Mt 13:1-9.
22-6 (AL)
Thứ Năm
25
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 25 tháng 7
Thánh Giacôbê Tông Ðồ
Thánh Giacôbê là anh của thánh Gioan, con ông Zêbêđê, ngài là bạn đồng nghiệp với thánh Phêrô và Anrê, sinh sống bằng nghề chài lưới trên bờ biển hồ Giênêsareth. Khi đi ngang qua.... »Đọc tiếp...
Thánh Giacôbê, Tông Đồ (Lễ kính)

2Cr 4:7-15; Mt 20:20-28.
23-6 (AL)
Thứ Sáu
26
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 26 tháng 7
Thánh Gioan Kim Và Anna Phụ Mẫu Ðức Trinh Nữ Maria
Mặc dầu Phúc Âm không nói gì đến đời sống của hai đấng, nhưng căn cứ vào thánh truyền, chúng ta có thể đi ngược dòng thời gian để tìm hiểu những dấu tích.... »Đọc tiếp...
Thánh Joachim và Anna, song thân Đức Mẹ

Thứ Sáu trong Tuần Thứ 16 Mùa Thường Niên
Hc 44: 1.10-15; Mt 13:10-17.
24-6 (AL)
Thứ Bảy
27
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 27 tháng 7
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy trong Tuần 16 Mùa Thường Niên
Xh 24:3-8; Mt 13:18-23.
25-6 (AL)
Chúa Nhật
28
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 28 tháng 7
Thánh Giuse Xuyên (Melchior Garcia Sampedro) Giám Mục (1821-1858)
Thánh Giuse Xuyên (Melchior Garcia Sampedro) sinh ngày 29/4/1821 tại họ đạo thánh Stêphanô, gần Cienfugos, thuộc vùng Asturio (Tây Ban Nha). Tuy gia cảnh nghèo túng nhưng ngài đã cố gắng.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 17 Mùa Thường Niên
Kính Thánh tử đạo Giuse Xuyên, Gm.
St 18:20-32; Cl2:12-14; Lc11:1-13.
26-6 (AL)
Thứ Hai
29
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 29 tháng 7
Thánh Matta Ðồng Trinh (thế kỷ I)
Matta đã xuất hiện cả thảy 3 lần qua Phúc Âm: trước hết, thánh nữ cùng với em là Maria đón Chúa vào nhà và mời dùng bữa tại Bêtania; trước khi Lazarô được sống lại, thánh nữ.... »Đọc tiếp...
Thánh Mátta
Thứ Hai trong Tuần 17 MÙA THƯỜNG NIÊN
Xh 32:15-24.30-34; Ga 11:19-27.
27-6 (AL)
Thứ Ba
30
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 30 tháng 7
Thánh Phêrô Chrysôlôgô, Giám Mục
Tiến Sĩ Hội Thánh (405-451)
Thánh Phêrô, do tài hùng biện đặc biệt mà người ta ghép thêm cho ngài Chrysôlôgô để tỏ lòng ngưỡng mộ ngài. Ngài sinh tại Forum Cornelii nước Ý năm 405 trong một gia đình thế giá.... »Đọc tiếp...
Thánh Phêrô Chrysologus, Gmtsht
Xh 32:15-24.30-34; Ga 11:19-27.
28-6 (AL)
Thứ Tư
31
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 31 tháng 7
Thánh Ignatiô Loyola, Linh Mục Sáng Lập Dòng (1493-1556)
Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý, Linh Mục; Emmanuel Lê Văn Phụng, Giáo Dân (+1859)
Thánh Ignatiô sinh khoảng năm 1493, tại Loyola miền Cantabria nước Tây Ban Nha, trong một gia đình quý phái. Ngài nhập ngũ và bị thương khi giao tranh với.... - Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý sinh năm 1862 tại họ Búng, hạt Thủ Dầu Một, dưới triều Minh Mạng. Cha ngài là… »Đọc tiếp...
Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Kính thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quý, Lm. và Emmanuel Lê Văn Phụng, Giáo dân.
Thứ Tư trong Tuần Thứ 17 Mùa Thường Niên
Xh 34:29-35; Mt 13:44-46.
29-6 (AL)

LỊCH PHỤNG VỤ Tương thích với trình duyệt Firefox 3.6.8 và độ phân giải 1024x768

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu ĐạoNhấn Trở Về Đầu Trang
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI