NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019
TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
PHANXICO XAVIE Tony Điểm Phạm THIẾT KẾ & TRÌNH BÀY DỰA THEO LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM C THÁNG 6 NĂM 2019
Ý Chỉ Cầu Nguyện từ Đức Thánh Cha Phanxicô:THÁNG KÍNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU Tháng Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục.
Chúa phán:"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần ".( Ga 20, 19-23 ).
Ý cầu nguyện:Xin Chúa ban cho các vị Chủ chăn luôn trung tín trong đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, để giản dị bản thân và khiêm nhường tâm hồn, biết dấn thân tích cực giúp đỡ những người nghèo khổ nhất .
THỨ
NGÀY
LỄ PHỤC
GƯƠNG THÁNH
CHỦ ĐỀ THÁNH LỄ
LỊCH ÂM
Thứ Bảy
01
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 1 tháng 6
Thánh Justinô Tử Ðạo
Thánh Giuse Túc, Giáo Dân (+1862) Justinô sinh ra trong một gia đình Hy Lạp tại Naplousse, trong xứ Syria Palestina...Thánh Giuse Túc đang tuổi hoa niên, vì trung thành với đức tin, không tuân theo chiếu chỉ của vua Tự Ðức buộc mỗi người.... »Đọc tiếp...
Thánh Justin, Tđ - Kính thánh tử đạo Giuse Túc, Giáo Dân.
Cv 18:23-28; Ga 16:23b-28.
28-04(Kỷ Hợi)
Chúa Nhật
02
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 02 tháng 6
Thánh Ða Minh Ninh, Giáo Dân (+1862)
Thánh Ða Minh Ninh là một nông dân, thuộc địa phận Trung. Dù mới 21 tuổi nhưng đầy lòng nhiệt thành và đạo đức. Sau khi bị bắt, vì ngài không chịu bước qua Thánh Giá, nên bị lên án tử hình và chịu trảm.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần 7 Mùa Phục Sinh
Cv 7:55-60; Kh 22:12-14.16-17.20;Ga 17:20-26.
29-04 (AL)
Thứ Hai
03
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 03 tháng 6
Thánh Carôlô Lwanga Và Các Bạn Tử Ðạo (+188)
Thánh Phaolô Ðổng, Giáo Dân (+1862)
Thánh Augustinô Đông (Schoeffler), Linh Mục (+1851)
Hai mươi hai thánh tử đạo da đen ở Ouganda đã làm chúng ta sống lại thời các thánh Tông Ðồ… Thánh Phaolô Ðổng là một giáo dân đạo đức và đầy thế giá trong xứ Vực Ðường, nhưng vì không tuân theo.... »Đọc tiếp...
Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo – Kính Thánh Phaolô Đồng Giáo dân
Cv 19: 1-8; Ga 16: 29-33.
01-5 (Kỷ Hợi)
Thứ Ba
04
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 04 tháng 6
.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai Tuần 7 Mùa Phục Sinh
Cv 20: 17-27; Ga 17: 1-11a.
02-5 (AL)
Thứ Tư
05
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 05 tháng 6
Thánh Bonifaciô, Giám Mục Tử Ðạo (680-755)
Thánh Luca Vũ Bá Loan, Linh Mục (+1840)
Thánh Ða Minh Toái Và Ða Minh Huyện, Giáo Dân (+1862) Bonifaciô tên thật là Winfrid sinh khoảng 680 tại Kirton, nước Anh… Thánh Luca Vũ Bá Loan sinh năm 1756 tại Trại Bút…Hai thánh Ða Minh Toái và Ða Minh Huyện đều là ngư phủ, thuộc làng Ðông.... »Đọc tiếp...
Thánh Boniface, Gmtđ - Kính thánh tử đạo Luca Vũ Bá Loan, Lm. - Đaminh Toái và Đaminh Huyện, giáo dân.
Cv 20: 28-38; Ga 17: 11b-19.
03-05 (ÂL)
Thứ Năm
06
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 06 tháng 6
Thánh Nôbertô, Giám Mục Lập Dòng (1085-1134)
Thánh Phêrô Dũng, Phêrô Thuần Và Vinh Sơn Dương, Giáo Dân (+1862)
Thánh Nôbertô sinh tại Phenanie vào năm 1085 trong một gia đình quyền quý. Ngay từ bé, Nôbertô… Hai thánh Phêrô Dũng và Phêrô Thuần làm nghề chài lưới, quê tại Ðông Phủ.... »Đọc tiếp...
Thánh Norbert, Gm - Kính thánh tử đạo Phêrô Dũng, Phêrô Thuần và Vinh Sơn Dương, Giáo dân. - Thứ Năm Tuần 7 Mùa Phục Sinh
Cv 22:30; 23:6-11; Ga 17:20-26.
04-5 (AL)
Thứ Sáu
07
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 07 tháng 6
.... »Đọc tiếp...
Kính Thánh Giuse Tuần Giáo dân

Cv 24:27-25:13b-21; Ga 21:15-19.
05-5 (AL)
Thứ Bảy
08
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 08 tháng 6
Thứ Bảy trong tuần thứ 09 Mùa Thường Niên .... »Đọc tiếp...
Sáng: Cv 28:16-20,30-31; Ga 21:20-25
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
St 11:1-9; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39.
06-5 (AL)
Chúa Nhật
09
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 09 tháng 6
Thánh Êphrem, Phó Tiến Sĩ Hội Thánh (308-373) Thánh Êphrem sinh năm308 tại Nisible nước Syria. Từ khi còn nhỏ, ngài đã bị cha đuổi ra khỏi gia đình vì ngài có cảm tình với đạo Công Giáo, ngài đến với Ðức Cha Giacôbê học đạo và chịu phép Rửa.... »Đọc tiếp...
ĐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lễ trọng - Lễ cầu cho giáo dân .
Cv 2:1-11; 1Cor 12:3b-7.12-13 Ga 20,19-23.
07-05 (AL)
Thứ Hai
10
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 10 tháng 6
.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai Tuần 10 Mùa Thường Niên
2 Cr 1:1-7; Mt 5:1-12.
Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh-Lễ nhớ.
St 3,9-15.20 hoặc Cv 1,12-14; Tv 86 (87) 1-2.3 và 5.6-7; Ga 19, 25-27.
08-05(AL)
Thứ Ba
11
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 11 tháng 6
Thánh Barnabê Tông Ðồ Thánh Barnabê gốc Do Thái, thuộc chi họ Lêvi nhưng sinh ra tại đảo Chypre. Ngài có dịp nghe Chúa giảng và trở nên một trong số 72 môn đệ đầu tiên. Sau khi chúa Giêsu sống lại và lên trời, Barnabê vâng lệnh.... »Đọc tiếp...
Kính thánh Thánh Barnabas, Tông Đồ.
Cv 11:21b-26.13:1-3; Mt 10:7-15.
09-05 (AL)
Thứ Tư
12
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 12 tháng 6
Thánh Augustinô Phan Viết Huy, Binh Sĩ.
Nicôlao Bùi Ðức Thể, Binh Sĩ;
Và Ða Minh Ðạt, Binh Sĩ (+1839) Ba thánh Augustinô Phan Viết Huy, người làng Hạ Ninh, Nocôlao Bùi Ðức Thể quê tại Kiên Trung và Ða Minh Ðạt sinh quán Phú Nhai đều là binh sĩ thuộc phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh. Ðời sống của.... »Đọc tiếp...
Kính thánh tử đạo Augustinô Phan Viết Huy, Nicôlaô Bùi Đức Thể, Binh sĩ.
Thứ Tư Tuần 10 Mùa Thường Niên
2 Cr 3:4-11; Mt 5:17-19.
10-05 (AL)
Thứ Năm
13
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 13 tháng 6
Thánh Antôn Pađua, Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (1195-1231) Antôn Pađua sinh năm 1195 tại Lisbonne thủ đô nước Bồ Ðào Nha, trong một gia đình quyền quý và đạo đức. Vốn được giáo dục theo tinh thần Phúc Âm nên ngài sớm ý thức được việc dâng mình cho Chúa..... »Đọc tiếp...
Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
2 Cr 3:15-4:1.3-6; Mt 5:20-26.
11-05 (AL)
Thứ Sáu
14
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 14 tháng 6
.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu Tuần 10 Mùa Thường Niên
2 Cr 4:7-15; Mt 5:27-32.
12-05 (AL)
Thứ Bảy
15
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 15 tháng 6
.... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy Tuần 10 Mùa Thường Niên
2 Cr 5:14-21; Mt 5:33-37.
13-5 (AL)
Chúa Nhật
16
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 16 tháng 6
Thánh Ða Minh Nguyên, Ða Minh Nhi,
Ða Minh Mạo, Vinh Sơn Tường
Và Anrê Tường, Giáo Dân (+1862) Các ngài là năm nông dân giàu có thuộc tỉnh Nam Ðịnh, địa phận Trung, cùng bị bắt và bị tống giam một nơi. Trong tù, các ngài đã dành nhiều thì giờ để cầu nguyện. Liên tiếp trong hai ngày.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần 11 Mùa Thường Niên
Kính thánh tử đạo Đaminh Nguyên, Đaminh Nhì, Đaminh Mạo, Vinh Sơn Tường và Anrê Tường, Giáo dân.

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (Lễ trọng)
Cn 8 ;22-31; Rm 5:1-5; Ga 16:12-15.
14-5 (ÂL)
Thứ Hai
17
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 17 tháng 6
Thánh Phêrô Ða, Giáo Dân (+1862)
Thánh Giuse Cafasso, Linh mục (1811-1860) Dưới triều Tự Ðức, lệnh cấm đạo ngày càng gắt gao, thánh Phêrô Ða, một giáo dân đạo hạnh, quê ở Ngọc Cục thuộc địa phận Trung, mặc dầu đã 60 tuổi, vẫn bị bắt và bị lưu đày.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai Tuần 11 Mùa Thường Niên
Kính thánh tử đạo Phêrô Đa, Giáo dân.
2 Cr 6:1-10; Mt 5:38-42.
15-05 (AL)
Thứ Ba
18
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 18 tháng 6
.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba Tuần 11 Mùa Thường Niên
2 Cr 8:1-9; Mt 5:43-48.
16-05 (AL)
Thứ Tư
19
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 19 tháng 6
Thánh Romualđô, Tu Viện Trưởng (+ 1027)
Thánh Romuald, Linh mục (950?-1027) Romualđô xuất thân từ một gia đình quý tộc bên Ý. Khi còn là thanh niên, ngài rất thích đi săn bắn. Chính những cuộc săn đuổi thú rừng đã đem tâm hồn ngài lại gần với thiên nhiên và thúc đẩy khuynh hướng sống đời.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần Thứ 11 Mùa Thường Niên - Thánh Romuald, Tu Viện Trường
2 Cr 9:6-11; Mt 6:1-6,16-18.
17-05 (AL)
Thứ Năm
20
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 20 tháng 6
.... »Đọc tiếp...
Thứ Năm Tuần Thứ 11 Mùa Thường Niên
2 Cr 11:1-11; Mt 6:7-15.
18-05 (AL)
Thứ Sáu
21
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 21 tháng 6
Thánh Louis Gonzague, Tu Sĩ (1568-1591) Thánh Louis Gonzague con của vua Ferdinand de Gonzague sinh năm 1568 tại Catiglione, nước Ý. Vừa mới lọt lòng mẹ, người ta đã vội Rửa Tội cho ngài vì thấy khó sống.... »Đọc tiếp...
Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ – Thứ Sáu Tuần 11 Mùa Thường Niên
2Cr 11:18.21-30; Mt 6:19-23.
19-05 (AL)
Thứ Bảy
22
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 22 tháng 6
Thánh Paulinô, Giám Mục Thành Nole (353-431)
Thánh Gioan Fisher, Hồng Y Tử Ðạo (+1535)
Thánh Tôma More Tử Ðạo (1478-1525) Thánh Paulinô sinh tại Bordeaux nước Pháp năm 353 trong một gia đình quyền thế. Năm 378, ngài được cử làm lãnh sự ở Rôma và kết bạn với Thérèse. Mặc dù là người giàu có, nhưng sau khi.... »Đọc tiếp...
Thánh Phaolôinô thành Nola, Gm; Gioan Fisher, GmTđ và Tôma More, Tđ – Thứ Bảy Tuần Thứ 11 Mùa Thường Niên
2Cr 12:1-10; Mt 6:24-34.
20-5 (AL)
Chúa Nhật
23
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 23 tháng 6
.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần 12 Mùa Thường Niên Chúa Nhật Tuần 9 Mùa Thường Niên

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (Lễ trọng)
St 14:18-20; 1Cr 11:23-26; Lc 9:11b-17.
21-05 (AL)
Thứ Hai
24
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 24 tháng 6
Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita "Có một người được Thiên Chúa sai đến, người đó tên là Gioan, ông đến để làm chứng cho ánh sáng" (Gio 1, 6). Ðó là lời mở đầu Phúc Âm IV mà Thiên Chúa đã dùng để ám chỉ vị sứ giả của Ðấng Cứu Thế..... »Đọc tiếp...
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ vọng: Gr 1:4-10; 1Pr 1:8-12; Lc 1:5-25
Lễ chính ngày: Is 49:1-6; Cv 13: 22-26;Lc 1:57-66.80.
22-05 (ÂL)
Thứ Ba
25
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 25 tháng 6
.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba Tuần 12 Mùa Thường Niên
St 13:2.5-18; Mt 7:6,12-14.
23-05 (AL)
Thứ Tư
26
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 26 tháng 6
Thánh Ða Minh Minh (Henares), Giám Mục
Và Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu, Thầy Giảng (+1838) Ðức Cha Ða Minh Minh tên thật là Henares, sinh ngày 19/12/1765 tại Baena nước Tây Ban Nha. Năm 18 tuổi, ngài nhập dòng Ða Minh, chịu chức linh mục và được gửi sang địa phận Ðông Bắc Phần .... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần 12 Mùa Thường Niên
Kính thánh tử đạo Đaminh Minh, Gm. Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng.
St 16.15-16; Mt 7:21-29.
24-06 (AL)
Thứ Năm
27
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 27 tháng 6
Thánh Cyrillô, Giáo Phụ Alexandria,
Tiến Sĩ Hội Thánh (+444)
Thánh Tôma Toán, Thầy Giảng (+1840) Cyrillô là cháu của Théophile, Giám Mục Alexandria. Ngay từ buổi thiếu thời, ngài đã tỏ ra những dấu chỉ thiên tài khác thường. Sau khi Ðức Théophile chết (412), được gọi lên thay, ngài chu toàn chức vụ của.... »Đọc tiếp...
Thánh Cyril thành Alexandria, Gmtđ
Kính thánh tử đạo Tôma Toán, Thầy giảng.
St 16.15-16; Mt 7:21-29.
25-05 (AL)
Thứ Sáu
28
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 28 tháng 6
Thánh Irênê, Giám Mục Tử Ðạo (+202) Theo phần đông các sử gia thì thánh Irênê sinh gần Smyrnes thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay từ thời niên thiếu, ngài đã từng theo học với thánh Polycarpô Giám Mục thành Smyrnes, môn đệ thánh Gioan tông đồ..... »Đọc tiếp...
Thánh Irenaeus, Gmtđ
St 17:1.9-10,15-22; Mt 8:1-4.
26-05 (AL)
Thứ Bảy
29
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 29 tháng 6
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ Cả hai thánh đều chịu tử đạo tại Rôma. Thánh Phêrô năm 64 và Phaolô năm 67. Giáo Hội Rôma đã chọn ngày 29/6 để kính trọng thể hai đấng. Tuy nhiên, ngày hôm nay phải là ngày lễ của toàn thể Giáo Hội.... »Đọc tiếp...
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Lễ trọng)


Cv 12, 1-11; 2 Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.
27-05 (AL)
Chúa Nhật
30
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 30 tháng 6
Các Thánh Tử Ðạo Tiên Khởi Của Hội Thánh Rôma (Phục đỏ)
Thánh Vinh Sơn Ðỗ Yến, Linh Mục (+1838) Giáo Hội muốn dành riêng ngày hôm nay để kính nhớ một số rất đông các vị anh hùng tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Rôma dưới thời bạo chúa Néron: các ngài bị vu oan là đã đốt thành, vì vậy bạo chúa ra.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần 13 Mùa Thường Niên
Kính thánh tử đạo Vinh Sơn Đỗ Yến, Lm. - Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma
1V 19:16b.19-21; Gl 5:1.13-18; Lc 9:51-62.
Được kính trọng thể: LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.
Lễ trọng. Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục.
Ed 34:11-16; Rm 5:5b-11; Lc 15:3-7.
28-05 (AL)

LỊCH PHỤNG VỤ Tương thích với trình duyệt Firefox 3.6.8 và độ phân giải 1024x768

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu ĐạoNhấn Trở Về Đầu Trang
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI