NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019
TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
PHANXICO XAVIE Tony Điểm Phạm THIẾT KẾ & TRÌNH BÀY DỰA THEO LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM C THÁNG 4 NĂM 2019
Ý Chỉ Cầu Nguyện từ Đức Thánh Cha Phanxicô:THÁNG TƯ Cầu Nguyện cho Các Lương Y và các hoạt động Nhân Đạo.
"Người phải sống lại từ cõi chết".( Ga 20, 1-9 ).
Ý cầu nguyện:Xin Chúa ban cho họ như Từ Mẫu rộng lòng yêu thương, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, mà dấn thân cứu chữa những người gặp nạn tại bờ vực chiến tranh.
THỨ
NGÀY
LỄ PHỤC
GƯƠNG THÁNH
CHỦ ĐỀ THÁNH LỄ
LỊCH ÂM
Thứ Hai
01
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 1 tháng 4
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng:... »Đọc tiếp...
Thứ Hai Tuần 4 MÙA CHAY
Is 65: 17-21; Ga 4: 43-54.
27 - 2 (Kỷ Hợi)
Thứ Ba
02
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 02 tháng 4
Thánh Phanxicô Ðệ Phaolô Ẩn Tu và Lập Dòng (1416-1507)
Thánh Ða Minh Tước, Linh Mục (+ 1839)
Nhờ lời thánh Phanxicô Khó Khăn bầu cử, năm 1416, ông bà Jacques Martotille đã hạ sinh một hài nhi xinh đẹp, đó là Phanxicô đệ Phaolô. Coi con như hồng ân của Chúa, nên hai ông bà đã tận tình dạy dỗ..... »Đọc tiếp...
THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY
Kính Thánh tử đạo Đaminh Tước, Lm. - Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu.
Ed 47: 1-9. 12; Ga 5: 1-3.5-16.
28 - 2 (AL)
Thứ Tư
03
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 03 tháng 4
..... »Đọc tiếp...
THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY
Is 49: 8-15; Ga 5: 16-30.
29 - 2 (AL)
Thứ Năm
04
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 04 tháng 4
Thánh Isiđôrô, Giám Mục Và Tiến Sĩ Hội Thánh
(560-636)
Nước Tây Ban Nha thường tự hào vì đã có một gia đình gồm những vị thánh Leandre, Fulgence, Isiđôrô và chị ngài là Florence. Leandre, người anh cả đã làm Giám Mục Seville vào năm 580..... »Đọc tiếp...
THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY
Xh 32: 7-14; Ga 5: 18.31-47.
30 - 2 (AL)
Thứ Sáu
05
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 05 tháng 4
Thánh Vinh Sơn Ferriê, Linh Mục Ða Minh
(1350-1419)
Thánh Vinh Sơn sinh tại thành Valence (Tây Ban Nha). Ngày từ bé đã có nhiều dấu lạ tỏ ra sau này sẽ là một vị đại thánh. Vinh Sơn rất chăm học và trí khôn rất sắc sảo, lại có tính tình hiền lành nên ai cũng đem lòng thương mến.... »Đọc tiếp...

Thánh Vincentê Ferrer, Lm
THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY
Kn 2: 1a. 12-22; Ga 7: 1-2. 10. 25-30.
01 - 3 (AL)
Thứ Bảy
06
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 6 tháng 4
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
(+ 1857)
Thánh Vinh Sơn sinh tại thành Valence (Tây Ban Nha). Ngày từ bé đã có nhiều dấu lạ tỏ ra sau này sẽ là một vị đại thánh. Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh sinh năm 1792 tại Trinh Hà, tỉnh Thanh Hóa... »Đọc tiếp...
THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY
Kính thánh tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh, Lm
Gr 11:18-20; Ga 7:40-53.
02 - 3 (AL)
Chúa Nhật
07
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 07 tháng 4
Thánh Gioan Lasan, Linh Mục Lập Dòng (1651-1719)
Thánh Phêrô Lựu, Linh Mục (+ 1861)
Thánh Gioan Lasan là tấm gương phản chiếu trung thành đời sống Chúa Giêsu đối với trẻ thơ. Ngài sinh ngày 30/4/1651, trong một gia đình quyền quý. Cha ngài là một vị thẩm phán danh tiếng.... »Đọc tiếp...
CHÚA NHẬT TUẦN 5 MÙA CHAY
Kính thánh tử đạo Phêrô Lựu, Lm.
T. Gioan Tẩy Giả đệ Salê.
Is 43:16-21; Pl 3:8-14; Ga 8:1-11.
03 - 3 (AL)
Thứ Hai
08
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 08 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay
Đn 13:1-9.15-17.19-30.33-62; Ga 8:12-20.
04 - 3 (AL)
Thứ Ba
09
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 09 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay.
Ds 21: 4-9; Ga 8: 21-30.
05 - 3 (AL)
Thứ Tư
10
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 10 tháng 4
Chúa Nhật tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay
Đn 3: 13-20. 91-92. 95; Ga 8: 31-42.
06 - 3 (AL)
Thứ Năm
11
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 11 tháng 4
Thánh Stanislao, Giám Mục tử Ðạo
(1030-1079)
Thánh Stanislao sinh ngày 26/7/1030 tại Cracovie trong một gia đình quý phái nước Ba Lan. Dù là người con độc nhất trong nhà, nhưng ngài chẳng ham mê của cải và chức quyền; từ thuở nhỏ, ngài đã tỏ ra là một thiếu niên.... »Đọc tiếp...
Thánh Stanislaus, Gmtđ
Thứ Năm Tuần 5 Mùa Chay
St 17: 3-9; Ga 8: 51-59.
07 - 3 (AL)
Thứ Sáu
12
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 12 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay
Gr 20: 7.10-13; Ga 10: 31-42.
08 - 3 (AL)
Thứ Bảy
13
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 13 tháng 4
Thánh Martinô, Giáo Hoàng Tử Ðạo
Thánh Martinô sinh tại Todi miền Ombrie nước Ý. Ngay những ngày đầu tiên trên ngai Giáo Hoàng, ngài đã cố gắng thuyết phục đưa anh em ly giáo.... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy Tuần 5 Mùa Chay.
Ed 37:21-28; Ga 11:45-57.
09 - 3 (AL)
Chúa Nhật
14
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 14 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
TUẦN THÁNH CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

Is 50:4-7; Pl 2:6-11; Bài Thương Khó theo Thánh Luca.
10 - 3 (AL)
Thứ Hai
15
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 15 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Chân Phước Đamien Giuse đệ Veuster
THỨ HAI TUẦN THÁNH
Is 42:1-7; Ga 12:1-11.
11 - 3 (AL)
Thứ Ba
16
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 16 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6; Ga 13:21-33.36-38.
12 - 3 (AL)
Thứ Tư
17
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 17 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9; Mt 26:14-26.
13 - 3 (AL)
Thứ Năm
18
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 18 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Lưu ý: Hôm nay chỉ cử hành Thánh lễ Truyền Dầu
THÁNH LỄ TIỆC LY. Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể.


Lễ nghi cử hành vào chiều tối: Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.
Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.
14 - 3 (AL)
Thứ Sáu
19
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 19 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
KÍNH NHỚ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
Hôm nay giữ chay và kiêng thịt.
Ai tham dự nghi thức tôn kính và hôn Thánh Giá thì được một ơn đại xá với điều kiện: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 13).
Tối ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su.

Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42.
15 - 3 (AL)
Thứ Bảy
20
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 20 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
THỨ BẢY TUẦN THÁNH–VỌNG PHỤC SINH
CANH THỨC VƯỢT QUA:

1. St 1,1–2,2 (St 1,1.26-31a)
2. St 22,1-18 (St 22,1-2.9a.10-13.15-18)
3. Xh 14,15-15,1a
4. Is 54,5-14
5. Is 55,1-11
6. Br 3,9-15.32–4,4
7. Ed 36,16-17a.18-28
8. Rm 6,3-11
9. Mt 28,1-10.
16 - 3 (AL)
Chúa Nhật
21
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 21 tháng 4
Thánh Anselmô, Tổng Giám Mục Cantorbéry,
Tiến Sĩ Hội Thánh (1032-1109)
Anselmô sinh tại Aoste, một thành phố nhỏ nằm trên ranh giới xứ Piémont và Thụy Sĩ. Gia đình thuộc dòng quý tộc Công Giáo. Mẹ ngài rất đạo đức. Cha ngài lại có vẻ khô khan, nhưng đến cuối đời, ông đã dâng mình trong một tu viện .... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh

Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hoặc 1Cr 5,6b-Cool; Ga 20,1-9 (hoặc Mt 28,1-10); Lễ ban chiều có thể đọc Lc 24,13-35.
17 - 3 (AL)
Thứ Hai
22
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 22 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2:14.22-32; Mt 28:8-15.
18 - 3 (AL)
Thứ Ba
23
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 23 tháng 4
Thánh Georgiô, Tử Ðạo
(Khoảng 303)
Thánh Georgiô sinh tại Cappadoce, thuộc gia đình quý tộc. Trong tuổi thiếu niên, ngài được giáo dục theo tinh thần Công Giáo. Lớn lên ngài tự ý xin Rửa Tội. Là trai thời loạn, ngài đã lên đường nhập ngũ.... »Đọc tiếp...
Thánh George, Tđ
THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2:36-41; Ga 20:11-18.
19 - 3 (AL)
Thứ Tư
24
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 24 tháng 4
Thánh Fiđêlê Ðệ Sigmaringa, Tử Ðạo
(1577-1622)
Tên thật của ngài là Marc Rey, con của một gia đình đạo đức, sinh năm 1577 tại Sigmaringa. Lớn lên ngài theo học triết lý ở Fribourg. Ngài đã được tặng danh hiệu là triết gia Công Giáo. Ngài cũng chuyên về luật..... »Đọc tiếp...
Thánh Fidelis đệ Sigmaringen, Lmtđ
THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3:1-10; Lc 24:13-35.
20 - 3 (AL)
Thứ Năm
25
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 25 tháng 4
Thánh Marcô Thánh Sử (+ 67)
Thánh Marcô, tác giả Tin Mừng thứ hai
Chúng ta không biết nhiều về quãng đời niên thiếu của thánh nhân. Chỉ biết rằng ngài là một trong bốn vị thánh sử đã ghi chép Phúc Âm. Người ta quen vẽ hình ngài là một con sư tử, một trong bốn con vật được tiên tri Ezekiel xem thấy trong thị kiến.... »Đọc tiếp...
Thánh Máccô, Thánh Sử
THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3:11-26; Lc 24:35-48.
21 - 3 (AL)
Thứ Sáu
26
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 26 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Cv 4:1-12; Ga 21:1-14.
22 - 3 (ÂL)
Thứ Bảy
27
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 27 tháng 4
.... »Đọc tiếp...

Kỷ Niệm Ngày 27 Tháng 4
Tôn Phong Hiển Thánh
Nhị Vị Giáo Hoàng
GIOAN XXIII và GIOAN PHAOLÔ II

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4:13-21; Mc 16:9-15.
23 - 3 (AL)
Chúa Nhật
28
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 28 tháng 4
Thánh Phêrô Matia, Linh Mục Tử Ðạo (1803-1841)
Các Thánh Phaolô Khoan, Linh Mục;
Gioan Nguyễn Văn Hiếu, Thầy Giảng và
Phêrô Baotixita Ðinh Văn Thành, Thầy Giảng (+ 1840)
Thánh Phêrô Louis Maria Chanel sinh ngày 12/7/1803 tại Cuet, một làng thuộc địa phận Lyon. Ngài là con thứ năm trong gia đình tám anh em. Ngài theo ban cổ học ở Maximieux, sau đó tiếp tục học thần học ở Ðại Chủng Viện Brou và thụ phong linh mục ngày 15/7/1827.... »Đọc tiếp...
Kính thánh tử đạo Phaolô Khoan, Lm. Phêrô Hiếu và Gioan Baotixita Thành, Thày giảng.
CHÚA NHẬT 2 MÙA PHỤC SINH - TUẦN CUỐI BÁT NHẬT PHỤC SINH - CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT.
Cv 5:12-16; Kh 1:9-11a.12-13.17-19; Ga 20:19-31.
24 - 3 (AL)
Thứ Hai
29
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 29 tháng 4
Thánh Catarina Thành Siêna Ðồng Trinh, Tiến Sĩ Hội Thánh
(1347-1380)
Catarina sinh năm 1347 trong một gia đình đạo hạnh. Từ lúc thiếu thời, Catarina đã thụ hưởng đức tính cương nghị của cha, lòng đạo đức và sự dịu hiền của mẹ. Ngài đã khấn dâng cuộc đời cho Chúa. Ðến tuổi thành hôn.... »Đọc tiếp...
Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts
THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH.
Cv 4:23-31; Ga 3:1-8.
25 - 3 (AL)
Thứ Ba
30
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 30 tháng 4
Thánh Piô V, Giáo Hoàng (1504-1572)
Thánh Giuse Tuân, Linh Mục (+ 1861)
Thánh Piô V tên thật là Ghiliêri, sinh ngày 17/01/1504 tại làng Boscô (xứ Piémont) Alêsan. Thuở nhỏ, ngài phải đi chăn chiên, đến năm 13 tuổi mới được đi học. Ngài xin nhập dòng Ða Minh và được khấn trọng thể sau đó. Tốt nghiệp thần học ở đại học Bologne, ngài chịu chức linh mục và làm giáo sư.... »Đọc tiếp...
Thánh Piô V, Giáo Hoàng - Kính thánh tử đạo Giuse Tuân, Lm.
Thứ Ba Tuần II Phục Sinh
Cv 4:32-37; Ga 3:7b-15.
26 - 3 (AL)

LỊCH PHỤNG VỤ Tương thích với trình duyệt Firefox 3.6.8 và độ phân giải 1024x768

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu ĐạoNhấn Trở Về Đầu Trang
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI